Apunts CTMA 2on BATX Tema 1

Páginas: 6 (1481 palabras) Publicado: 19 de abril de 2013
TEMA 1
LA TEORIA DE SISTEMES
Un sistema és un conjunt d’ elements relacionats entre si, la variació dels quals n’ altera el resultat final. Les alteracions poden ser positives o negatives. Exemple: si la concentració de CO2 a l’ atmosfera puja, aumenta la temperatura del planeta, evaporant-se més ràpid l’ aigua i baixant el nivell del mar.
Quan un sistema es pot tancar s’anomena bucle o feedback, ja que hi ha retroalimentació. Els sistemes poden ser oberts o tancats, segons la circulació de la matèria i la energia:
- Sistema tancat: la matèria no entra ni surt del sistema, la energia si. Ex: la terra.
- Sistema obert: la matèria i la energia surten i entren del sistema. Ex: els diferents ecosistemes.
SISTEMA TERRA
La Terra està formada per cinc elementsrelacionats entre si: la atmosfera, la hidrosfera, la geosfera, la edafosfera, i la biosfera. Les relacions que es donen entre els diferents elements de la Terra són:
1. Geosfera -> Edafosfera: les roques subministren els minerals que formen el sòl.
2. Atmosfera –>Geosfera: el vent pot erosionar les roques.
3. Hidrosfera –> Geosfera: els rius i les onades poden erosionar les roques.
4. Biosfera–> Geosfera: els animals amb esquelet calcari poden fossilitzar-se i formar part de les roques.
5. Biosfera –> Edafosfera: els animals que construeixen galeries i les arrels constribueixen al desenvolupament del sòl.
6. Atmosfera -> Edafosfera: meteorització provocada pels agents atmosfèrics.
7. Hidrosfera -> Edafosfera: erosió hídrica del sòl.
8. Atmosfera -> Biosfera: els organismesautòtrofs intercanvien diòxid de carboni i oxígen amb l’ atmosfera, controlant-ne la composició.
9. Hidrosfera -> Biosfera: algunes espècies d’ animals marins migren seguint els corrents.
10. Atmosfera -> Hidrosfera: els vents dominants generen corrents marins a escala global.
ELS ECOSISTEMES
Són sistemes naturals formats pel medi físic i tots els organismes que hi viuen i les relacions entreells.
El medi físic és el biòtop, format pels factors abiòtics del ecosistema. El componen el medi, el substrat, i els factors ambientals, que són:
Llum: depèn de l’ alternança entre el dia i la nit, l’ època de l’ any, la nuvolositat, i el relleu.
Temperatura: depèn del clima, l’ època de l’ any, el temps atmosfèric, i l’ alternança del dia i la nit.
Disponibilitat d’ aigua en estatlíquid: en els ecosistemes terrestres depèn de dos factors: les precipitacions i la humitat relativa de l’ aire.
Sals minerals: els productors necessiten sals minerals com els nitrats i els fosfats.
Gasos: els organismes aqüàtics depenen de la concentració d’ oxigen dissolt a l’ aigua. En els ecosistemes terrestres que viuen a alta altitud, han d’ adaptar-se a la poca presència d’oxígen a l’ aire.
El conjunt d’ organismes que habiten a l’ ecosistema i les numeroses interrelacions que s’ estableixen entre ells s’ anomena biocenosi. Les relacions més importants són les tròfiques, dividim els individus en: productors, consumidors primaris, consumidors secundaris, i els descomponedors.
Alteració dels ecosistemes
La seva conseqüència final és la pèrdua de biodiversitat. Lescauses en són:
Disminució de les poblacions d’ organismes: caça i captura d’ espècies.
Destrucció d’ hàbitats: un exemple n’ és la tal·la d’ arbres per a la producció de fusta, o per a fer camps de conreu, terrenys que posteriorment es convertiran en zones urbanes.
Introducció d’ espècies exòtiques: pot tenir dues conseqüències, una és la no adaptació de la nova espècie introduïda i la sevaposterior mort; o pot ser que s’ adapti al nou medi, evolucioni, i acabi substituïnt a les espècies endèmiques.
Relació entre l’ home i el medi
Com a conseqüència dels processos naturals geològics (pluja, vent, terratrèmols, etc), poden generar riscos i recursos. Com que sovint l’ home aprofitaaquests recursos de manera inadequada, es produeixen impactes que poden ser de diferents típus: la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tema 1 i 2 de economia 1 batx
  • solucionario fisica 1 batx tema 5
  • Apunts tema 1 AC
  • Apunts tema 1
  • Apunts Tema 1
  • Apunts Clase TEMA 1
  • 1 BATX. ECONOMIA DE L'EMPRESA. RESUMEN TEMAS 1-2
  • Apunts CTMA T.7: La Geosfera

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS