Apunts física: llei de la gravitació universal

Páginas: 2 (455 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2011
TREBAL, POTENCIA I ENERGIA

Definicions

• TREBALL: Una força fa treball si es desplaça i si la força i el desplaçament no son perpendiculars. És una forma de transferencia d’energia.Matemàticament es calcula:
a) Si F i Ax son perpendiculars: WF = 0 J
b) Si F i Ax tenen la mateixa direcció i sentit: WF = |F| · |Ax|
c) Si F i Ax tenen la mateixa direcció i sentitsoposats: WF = - |F| · |Ax|
d) Si F i Ax no tenen la mateixa direcció: WF = WFx + WFy = Fx · Ax

• JOULE: unitat de treball que es defineix xom el treball efectuat per una força d’1 N quanrecorre 1 m en la seva mateixa direcció.
• POTÈNCIA: És una magnitud física que mesura el treball que es realitza en una unitat de temps.
• CAVALL DE VAPOR: És una unitat de potència originadaa França i que utilitza unitats del Sistema Mètric Decimal. Es defineix com la potència necessària per elevar un pes de 75 kg a una alçada d’un metre en un segon.
• WATT: unitat de potència quees defineix com la potència desenvolupada quan es transfereix un joule d’energia en un segon.
• ENERGIA: es diu que un cos té energia si te la capacitat per realitzar un treball.
• ENERGIAPOTENCIAL GRAVITATÒRIA: és la capacitat de fer treball que té un objecte pel fet de trobar-se en una posició concreta dins d’un camp gravitatori.
• ENERGIA CINÈTICA: És la que té un cos pel fet detrobar-se en moviment.
• ENERGIA MECÀNICA: És una de les formes en què es manifesta l’energia a la natura.ç
• PRINCIPI DE CONSERVACIÓ DE L’ENERGIA MECÀNICA: l’energia mecànica d’un cos esconserva si sobre aquest cos només hi actua la força gravitatòria.

Expressions
Treball = W
Potencia = pot
Força = F
Gravetat = g [unitat = N/m2 o m/s2]
Desplaçament = Ax
Joule (unitat treball)=J
Watt (unitat potencia) = w
Cavalls de vapor (unitat de potencia) = CV [1 CV = 736 w]
Quilowatt hora (unitat de treball) = Kwh [1 Kwh = 3’6 · 1000000 J]
Energia potencial gravitatòria = Ep...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ley De Gravitaci N Universal
  • Gravitaci N Universal
  • Ley De La Gravitaci N Universal
  • Apunts Física
  • Leyes De Kepler Y Ley De Gravitaci N Universal
  • Isaac Newton Y La Ley De La Gravitaci N Universal
  • Apunts Educació Fisica Terser Trimestre
  • Ley De Gravitaci N Universal

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS