Arte española s.xix

Páginas: 6 (1428 palabras) Publicado: 15 de noviembre de 2011
ARTE ESPAÑOLA III

01-03-10
1.1 A cidade no Século XIX

A- Institucionalización
B- Renovación urbana coa burguesía
C- Desamortizacións
D- Revolución Industrial
E- Novos planeamentos (crecemento extramuros)

D.- Revolución Industrial:
Outro dos aspectos a ter en conta é o impacto da Revolución Industrial. A España chegou máis tarde que a outros países, sobre a segunda metade do séculoXIX.
E esta revolucion empezou a afectar a distintos aspectos da construcción e a morfoloxía das vivendas gracias ao uso máis cotián do ferro; como en altura, ou a edificacion de grandes patios ou bibliotecas no interior dos edificios. O ferro sempre se viña usando anque ata o século XIX foi de xeito moi auxiliar.
As estacións de ferrocarrís e mercados son os dous lugares preferentes para o seuuso, sobre todo á vista. Ese espacio interior e esas grandes cubertas de ferro e vidro eran a novidade estrutural e a nivel construtivo. Mesmo os adornos tentaban plasmar ese gusto historicista de gusto polo pasado, quizais buscando unha estética máis noble. Ese é o obxectivo, grandes espacios vangardistas con novos materiais pero que en estética rememoraban os estilos máis historicistas.
Tiñamoito que ver coa burguesía, a clase social con maior ascenso social e político, que pretendía un revestimento dalgún xeito aristocrático. Isto reflectíase nesa combinación ecléctica.
Ricardo Velázquez Bosco:
Escuela de Minas, Madrid, ca. 1888
Recrea un Renacentismo con columnas de fundición. O exterior aínda non.

En certas cidades que medran a un nivel superior á media, como Barcelona, vemoscomo os organismos pretenden un crecemento ordenado que xa se está desbordando.
De 1820 ata 1890 pasou de 100 mil habitantes a medio millón, un crecemento que se quintuplicou en setenta anos. Poboación que normalmente traballaba nas fábricas, xeneraba multitude de problemas como na sanidade.
Nese momento téntase regular, ao igual que en moitas cidades europeas, esa demografía en aumento. Téntasecontemplar toda a rede de transportes como tranvía, garantir maior espazo para carruaxes ou o tránsito. E por outro lado crear unha rede de infrastruturas de saneamento, zonas verdes, etc. Todo elo para racionalizar o crecemento.
Pero o que se tentaba en definitiva era regular o trazado e contemplábase que debía ter en conta os medios de transporte, algo novidoso. Ese crecemento urbano deberíaatender esa presencia.
O crecemento tan abrumador debíase en parte tamén a esa revolución de transportes que permitía un maior crecemento e movemento urbanístico.

E en Madrid, a cidade Lineal de Arturo Soria (1892) non se chegou a realizar, pero reflectía moi ben esa nova filosofía que recollía ideas do pensadores ilustrados sobre a cidade xardín ou o campo rural integrado na cidade.

1.2.Algunhas ideas sobre as masas
Cobrase conciencia de que o concepto de cultura chega a un número de xente moito máis numeroso que anteriormente. Pero co auxe da burguesía e os medios de masas isto cambia.
O propio estado empeza a entender que unha das súas funcións é educar ao pobo e todo o que ten que ver cos museos, a escultura pública, os novos espacios da pintura, teñen que ver con esa novadimensión cultural que tenta chegar a ámbitos moito máis amplos. Estase rompendo con esa idea do elitismo cultural asociado as clases máis altas, e a arte e a cultura comeza a abranguer a círculos cada vez máis grandes.
A fotografía, as revistas ilustradas, o cine, comezan a transformar a dimensión da cultura, e neste periodo comezase a especular cada vez máis sobre o concepto de masas.

A nivelcultural ideas como as de Ortega y Gasset facían ver que as críticas das masas, asi como o seu protagonismo eran cada vez máis importantes e fortes.
El viña a dicir que na cultura consumida polas masas había pouco de profundidade e reflexión e moito de entretenemento.
Isto á larga sería reflectido nos artistas, que farán ver o costumismo.
03-03-10
A nivel político estamos nuns anos nos que se...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Principales Novelistas Españoles S.XIX
  • Movimientos literarios españoles s.xix
  • Arte 1º Bach
  • arte y español
  • Resumen Cinco Relatos Españoles Del S.Xix
  • Arte Español
  • Arte Español
  • El papel de los militares y modelos de organización del estado español(s.xix-xx)

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS