Arte

Páginas: 5 (1084 palabras) Publicado: 17 de noviembre de 2009
Obra |Autor |Època i context històric |Estil |Elements que demostren l’estil |Significat |Funció |Iconografia | |
|Partenó |Els arquitectes encarregats van|Construït entre els anys 447 |Pertany a l’estil |Les columnes dòriques. No hi ha una|Té un significat religiós dedicat|El temple també estava|En els frontó oriental es troba|
| |ser Ictino i Calícrates.|a.C i 432 a.C. En l’època |grec clàssic i |base. El capitell es senzill, el |a la deesa Atena. |fet per donar l’ofrena|explicat el naixement d’Atena i|
| |L’escultor de les obres |clàssica. |dòric. |fris es troba dividit en tríglifs i| |als deus, en aquest |a l’occidental es la disputa|
| |interiors va ser Fideas. | | |mètopes. El frontó es troba decorat| |cas especialment, a |entre ella i el deu Posidó. |
| | | | |amb escultures. ||Atena. |Al fris interior trobem la |
| | | | |Està format per una naos, una | | |processó de les Panatees. |
| | | ||pronaos i l’opistòdomos | | | |
| | | | |(incomunicat de les altres) | | | |
|Erectèon |Mnesicles i/o Fílocles|Construït entre els anys |Grec clàssic jònic|La columna té basa . El fust es |Té un significat religiós |Donar culte a les |La naos principal estava |
| | |421-406 a.C en l’època | |prim. Té un entaulament amb un | |antigues divinitats i |dedicada a ladeesa Atena. El |
| | |clàssica. | |arquitrau amb tres platabandes, | |personatges mítics |pasadís de l’altre banda estava|
| | | | |fris amb relleu i una teulada de ||d’Atenes |dedicat a l’olivera. Una de les|
| | | | |dues aigües. El capitell té | | |naos petites de darrera a |
| | | ||volutes. | | |Posidó i a Erecteu i l’altre |
| | | | | | | |naos a Cècrops. |
|Teatre d’Epidaure |Policlet deSició anomenat el |Vers el 330 a.C en l’època |Grec clàssic jònic|Les columnes consten d’una base i |Significat religiós i lúdic pel |Donar culte al deu |L’altar feia culte al deu |
| |Jove |clàssica | |un fust esvelt. Les columnes estan |poble. A més es va fer famós per |Dionís, deu del vi i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • arte por arte
  • DE TU ARTE A MI ARTE
  • arte o no arte
  • Arte
  • Arte
  • Arte
  • Arte
  • Arte

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS