asdf

Páginas: 128 (31971 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2013
Solucionari
de les activitats didàctiques

Unitat 1. El medi i la societat
Activitats
1.1

Digues dos recursos naturals d’utilització antiga i dos que no s’hagin començat a usar fins al
segle XX.
D'utilització antiga: aigua, sòl, fusta, peixos, ferro, etc.
Usats al segle xx: gas natural i urani.
1.2

Què és la capacitat de càrrega d’un recurs?
És l'aprofitament màxim que es pot ferd’un determinat recurs natural per garantir-ne la renovació futura.
1.3

Classifica els recursos següents en renovables o no renovables: sòl, vegetació, minerals no
energètics, radiació solar i aigua.
Renovables: sòl (renovable crític), vegetació (renovable crític), radiació solar i aigua (renovable crític).
No renovables: minerals no energètics.
1.4

Quines són les causes delrepartiment heterogeni dels recursos naturals a la Terra?
Són les característiques geològiques i biofísiques diverses de les diferents àrees de la Terra.
1.5

Per què els recursos naturals poden generar conflictes geoestratègics?
Perquè molts recursos són escassos o perquè es concentren només en certes àrees.
1.6

Digues quatre funcions ecològiques i quatre funcions socials del sòl.
Funcionsecològiques: fixació del carboni, mitigació de la desertització, reserva genètica i manteniment
dels ecosistemes.
Funcions socials: producció agrària, purificació de l’aigua per al consum, habitatge i infraestructures.
1.7

Quin percentatge de la superfície continental de la Terra és apte per a l’agricultura?
Aproximadament un 22 % de la superfície continental terrestre.
1.8

Per què es diu queel sòl és un recurs fràgil?
Perquè es pot perdre o degradar fàcilment i perquè la seva formació és un procés de llarga durada.
1.9

Digues les principals categories d’usos del sòl a la Terra.
Boscos, agricultura, ramaderia, urbanització i indústria.
1.10

Digues quin percentatge de l’aigua dolça de la Terra s’utilitza per a cadascun dels usos següents: ús domèstic, agricultura i indústria.Ús domèstic: 5 %.
Agricultura: 75 %.
Indústria: 20 %.
1.11

Quin és l’ús principal de l’aigua als països del Tercer Món?
S’utilitza bàsicament per al conreu d’aliments.
1.12

A quina latitud són els boscos subtropicals?
Ocupen la franja compresa entre els tròpics i les latituds temperades.
1.13

Explica per què són importants la conservació i la gestió dels boscos.
Perquè són unreservori de biodiversitat i una important font de recursos naturals i perquè desenvolupen
importants funcions ecològiques en l’equilibri global de la Terra.

46
47

1.14

Quin és el bosc més ric en biodiversitat?
El bosc tropical.
1.15

Què són els boscos primaris?
Són boscos que no han estat mai explotats ni transformats per l’acció humana.
1.16

Per què el carbó, el petroli i elgas natural s’anomenen combustibles fòssils?
Perquè són materials combustibles que s’han format durant llargs períodes de temps geològic a partir de
restes orgàniques enterrades en antics dipòsits sedimentaris de l’escorça terrestre.
1.17

Observa el mapa de la font 18. A quines zones del món hi ha més reserves de petroli? De quina
manera condiciona aquest fet l’economia i la políticamundials?
Les principals reserves de petroli es concentren a l’Orient Mitjà. Aquest fet crea una dependència respecte
dels països posseïdors de les reserves de petroli i provoca conflictes geoestratègics pel control dels jaciments.
1.18

Resumeix quins són els avantatges i els inconvenients de la utilització de les fonts d’energia
següents: petroli, carbó, gas natural i energia nuclear.Avantatges

Inconvenients

És força versàtil.
Les reserves estan força repartides.

És un recurs limitat.
És contaminant i contribueix a
l’efecte hivernacle.
Comporta risc d’accidents.

Carbó

És barat d’obtenir.

És un recurs limitat.
La seva combustió és contaminant i contribueix a l’efecte
hivernacle.
Pot provocar pluja àcida.

Gas natural

És eficient i versàtil.
No és...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Asdf
  • Asdf
  • Asdf
  • Asdf
  • Asdf
  • asdf
  • asdf
  • asdf

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS