asdsa

Páginas: 4 (961 palabras) Publicado: 15 de octubre de 2013
Error: al
Tipus: Sintaxi /Preposicions febles
Solució: a la
Explicació: Introdueix determinacions circumstancials de lloc, de temps o de manera.

Error: en
Tipus: Sintaxi/PreposicionsSolució: a
Explicació: El pronom en normalment introdueix el CRV, però canvia quan aquest complement és un infinitiu: a aconseguir.

Error: els hi
Tipus: Sintaxi / Pronoms febles
Solució:els el
Explicació: El pronom els substitueix el (CI) plural. Si ajuntem aquest pronom amb un CD, l’ordre dels pronoms s’inverteix.

Error: pel
Tipus: Sintaxi / Preposicions
Solució: per alExplicació: Pel expressa temps, per a expressa la finalitat o destinació.

Error: -te'n-hi
Tipus: Ortografia / Apostrofació
Solució: -te’n ‘hi
Explicació: Els pronoms febles porten apòstrof davantd’un verb o pronom començat per vocal o hac.

Error: política i econòmicament
Tipus: Sintaxi / Altres
Solució: políticament i econòmicament
Explicació: Quan trobem dos d’aquests adverbis,repetim el –ment o eliminem el segon, al contrari que en castellà que es suprimeix el primer.

Error: l’
Tipus: Ortografia / Apostrofació
Solució: la
Explicació: L’article la no s’apostrofa davantvocals consonàntiques precedides o no de hac.
Error: Can
Tipus: Ortografia / Apostrofació
Solució: Ca’n
Explicació: L’article personal o de tractament en s’apostrofa davant vocal, precedida ono de hac.

Error: índex
Tipus: Morfologia / Concordança
Solució: índexs
Explicació: Els mots plans o esdrúixols que acaben en –x creen el plural sumant-li una –s al singular. Això si, tantles formes de singular com les de plural es pronuncien exactament igual.

Error: Prous
Tipus: Morfologia / Concordança
Solució: Prou
Explicació: Prou es un mot invariable, no varia la sevaforma ni en plural ni de gènere.

Error: per a què
Tipus: Sintaxi
Solució: perquè
Explicació: No és normativa, per indicar finalitat la conjunció correcta es perquè.

Error: d’on en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Asdsa
  • asdsa
  • Asdsa
  • asdsa
  • asdsa
  • Asdsa
  • Asdsa
  • Asdsa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS