Asivob

Páginas: 16 (3940 palabras) Publicado: 22 de febrero de 2010
ASIMOV

1. QUE ES EL METODE CIENTIFIC?

El mètode científic es òbviament el mètode utilitzat pels científics per a fer descobriments científics .
També es pot descriure una versió idea del mètode:

1 reconèixer que es un problema existent .
2 separar i descartar ela aspectes no Essentials del problema.
3 recollir tota la informació que es pugui trobar relacionada amb el problema.
4elaborar, amb totes les dades reunides, alguna generalització provisional que les descrigui de la manera més simple que siga possible. Això es una hipòtesis.
5 amb la hipòtesis en la ma , es poden predir els resultats d’experiments que no s’hagi pensat a fer abans ,. Es proven i es veu si la hipòtesis es valida.
6 si els experiments van tal i com esperaven la hipòtesis és reforçada i pot adquirirl’estament de teoria o fins i tot “ llei natural”.

2 QUINA ES LA DIFERENCIA ENTRE NOMBRES ORDINARIS I ELS NOMBRES BINARIS I QUINS SO ELS AVANTAGES DE CADASCUN ?

El nombres ordinaris que utilitzem són “ en base 10 “. Hem crescut tan acostumbrats a usar les potencies de deu que nomes escrivim els dígits pels quals estan multiplicades, 7291 en aquest cas, i ignorem la resta.

Però no hi hamàgia a les potencies de deu. La potencia de qualsevol altre nombre major que u podria servir.

Deu es una base convenient . no ens dóna gaires dígits diferent per recordar ni gaires dígits separats en un nombre donat.
En canvi anomenem nombres binaris als que tenen com a basa dos, aquets nombre nomes contenen uns i zeros, per tant la suma i la multiplicació es molt senzilla. Tot i així , hi hatants dígits junts que fins en nombres petits com el 7291 que és fantàsticament fàcil per a la ment humana confondre’s.

3. QUÈ SÓN ELS NOMBRES IMAGINARIS ?

Hi ha dos tipus de nombres : els positius i el negatius els nombres positius i negatius poden ser multiplicats d’acord amb certes regles estrictes.
Però també existeixen el nombre imaginaris que tenen propietats infinites acuradament ipoden ser manipulats tan fàcilment com els nombres mes antics. Fins i tot els podem representar el sistema de nombres imaginaris. Els matemàtics i els físics troben molt útil poder associar tots els punts d’un pla amb un sistema de nombres. No podrien fer-ho sense els anomenats nombres imaginaris.

4. QUÈ SÓN ELS NOMBRES PRIMERS I PERQUÈ ELS MATEMATICS HI ESTAN INTERESSATS ?

Una nombre primer ésqualsevol nombre que no pot expressar-se com a producte de dos nombres que no siguin ell mateix i u. A primera vista no hi ha manera de dir si certs nombres són primers o no. Immediatament pot dir-se que certs tipus de nombres no són primers. Qualsevol nombre, fins i tot llarg que acabi en 2,4,5,6,8 o 0 o que els dígits del qual no sumin una quantitat divisible per 3no és nombre primer. Unamanera de trobar primers, per les bones, és començar un llistat amb tots els nombres començant pel 2 i acabant per el 10.000. podem fer això pels primers cent nombres primers o pel primer trilió o per qualsevol primera quantitat.
Hi ha un nombre infinit de nombre primers ? els matemàtics ho creuen però no han estat capaços de demostrar-ho. Per això estan interessant en el nombres primers.

5 . QUÈÉS LA POLS CÒSMICA I D’ON VE ?

Les galàxies eren enormes conglomeracions de gas i pols, que donaven voltes lentament, van començar a ser remolins turbulentes, i es van condensar en estrelles. El centre de la nostra galàxia està enfosquit completament per aquests núvols de pols. La major part del material que hi ha entre les estrelles consisteix en petits àtoms d’heli separats o bé petits àtoms imolècules d ‘hidrogen separats. La pols còsmica , està constituïda per partícules que tot sent diminutes són més grans que els àtoms i molècules simples, per tant han de contenir altres àtoms a part dels d’hidrogen. La pols còsmica també ha de contenir agrupacions d’àtoms constituïdes per àtoms encara menys comuns que els d’hidrogen, oxigen i carboni.

6. QUE SON ELS PULSARS ?

L’estiu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS