Asociación estatal de educación social

Páginas: 43 (10645 palabras) Publicado: 7 de marzo de 2012
1

EDITA: ASOCIACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL - ASEDES Aragó, 141-143 4a. Tel.: 34 93 452 10 08 Fax: 34 93 323 80 52 08015 Barcelona asedes@eduso.net
Traducció al català de Sònia Rodon Torner

Índex de continguts

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS
l

Presidenta d'ASEDES......................................................................... 5

1. DEFINICIÓ D'EDUCACIÓ SOCIAL
l l l lPreàmbul............................................................................................. 7 Presentació.......................................................................................... 9 Definició professional d'Educació Social ......................................... 11 Punts d'ancoratge de la definició ...................................................... 12

2. CODIDEONTOLÒGIC DE L'EDUCADOR I L'EDUCADORA SOCIAL
l l l

Antecedents ...................................................................................... 17 Preàmbul........................................................................................... 18
CAPÍTOL I.

Aspectes generals.............................................................................. 19
l

CAPÍTOL II.Principis deontològics generals ........................................................ 22
l

CAPÍTOL III.

Normes deontològiques generals...................................................... 25
3

a

Secció primera.

L'educador/a social en relació amb els subjectes de l'acció socioeducativa .................................................................. 25
a

Secció segona.L'educador/a social en relació amb la seva professió....................... 26
a

Secció tercera.

L'educador/a social en relació amb l'equip....................................... 27
a

Secció quarta.

L'educador/a social en relació amb la institución on realitza la seva feina ......................................................................... 28
a

Secció cinquena.

lL'educador/a social en relació amb la societat en general................ 28 Disposicions addicionals ................................................................. 30

3. CATÀLEG DE FUNCIONS I COMPETÈNCIES DE L'EDUCADORA I L'EDUCADOR SOCIAL
l l l l l

Introducció ....................................................................................... 31 Definició i conceptesclau................................................................. 34 Funcions i competències de l'educadora i l'educador social ............ 36 Blocs de competències de l'educadora i l'educador social .............. 41 Annex ............................................................................................. 46

4

Presentació dels Documents

U

n Codi deontològic de l’educadora il’educador social, una Definició d’Educació Social i un Catàleg de funcions i competències de la professió, configuren els tres documents bàsics que s’estableixen com a base per articular la cultura i la identitat de la figura de l’educadora i l’educador social. Ja se n’ha escrit sobre tots aquests documents, però els professionals de l’educació social i les organitzacions que els representen hancoincidit en la necessitat de crear documents propis. Les educadores i els educadors socials han fet notar en nombrosos fòrums la inexistència d’aquests textos bàsics i la importància que siguin elaborats, consensuats i ratificats per les seves pròpies organitzacions professionals. Des dels seus inicis, l’any 2000, l’Associació Estatal d’Entitats d’Educació Social (ASEDES) recull aquesta demanda i, com aentitat de referència, està legitimada per la totalitat d’associacions i col·legis professionals de tot l’Estat i sota el mandat dels plans de treball aprovats per les successives assemblees posa en marxa processos de participació que assegurin l’elaboració d’aquests tres documents. Avui, set anys després de l’inici de l’entitat, presentem de manera conjunta els tres documents que han anat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • DE LA CRISIS ESTATAL A EL VALOR SOCIAL
  • educacion estatal chile
  • Asociación Latinoamericana De Filosofía De La Educación
  • La educación socialista
  • Educacion Social
  • ¿Que Es La Educación Social?
  • Educacion socialista
  • educacion social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS