Atmosfera, hidrosfera

Páginas: 4 (818 palabras) Publicado: 11 de enero de 2011
TEMA 3

L’ATMOSFERA I EL TEMPS ATMOSFÈRIC

14.- Descripció de les capes de l’atmosfera, fenomens que es produeixen i importancia de cada capa:

L’atmosfera es la capa gasosa que envolta laTerra.

L’heterosfera: es la zona mes extensa de l’atmosfera iclou les capes:
L’exosfera: capa mes exterior de l’atmosfera, les molecules estan molt separades i l’aire es cada cop mes tenue .L’Termosfera: arriba fins als 500 Km d’altitut, en aquesta zona la temperatura puja una mica, te molta abundancia d’ions (ionosfera)
La mesosfera: s’esten fins 80 Km d’altura, latemperatura baixa fins als –110ºC , aquí s’originan els estels fugaços

L’homosfera: S’esten des de la superficie terrestre fins 80 Km altura:
L’estratosfera: Te un gruix mitra de 30 Km, l’aire es mou horitzontalment , la temperatura a la part interior no varia, pero a la part exterior puja a causa del gas ozo.
La troposfera: Es la zona interior de l’atmosfera. Al guruix esde 11Km i conte tres cuartas parts del la massa total d’aire. Es l’unica part on es pot viure.

15.- Què es l’aire? Components principals de l’aire i proporció de cada gas.

L’aire es una mezclahomogenia de diferents gasos

Components: Nitrogen: Es el gas mes abundant a l’atmosfera 78%
L’oxigen: Es troba a tots els teixixts del essers vius 21%

16.- Descripció de la formació denúvols. Cicle de l’aigua

Esl nuvols estan constituits per una enorme quantitat de minuscules gotes d’aigua o petitissims cristalls de gel susupesos en l’aire.

- El vapor d’aigua es condensa- Cuan la temperatura baixa les gotes se solidifiquen en petits cristalls de gel
- Si s’uneixen les gotes de aigua que formen els nuvols, es produeixen les precipitacions

17.- Descripcióde les condicions perque es formi la pluja

18.- Descripció del cicle dels corrents de convenció. (dibujo pag 40)

Les mases d’aire situades sobre la superficie de la Terra s’humitegen amb el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ATMOSFERA Y HIDROSFERA
  • ATMOSFERA E HIDROSFERA
  • HIDROSFERA Y ATMOSFERA
  • Atmosfera hidrosfera
  • La Importancia De La Hidrosfera, Litosfera Y Atmosfera
  • Litosfera, Hidrosfera Y Atmósfera
  • Dinamica Da La Atmosfera E Hidrosfera
  • LITOSFERA, HIDROSFERA, ATMOSFERA Y BIOSFERA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS