biologia celular

Páginas: 6 (1430 palabras) Publicado: 4 de diciembre de 2014
La cèl·lula
Clàudia Pernazza

Cèl·lula

Unitat mínima del nostre cos capaç d
realitzar les tres funcions vitals
(nutrició, relació, reproducció)

Tots els éssers vius estàn formats per cèl·lules
(UNITAT ESTRUCTURAL

És un ésser viu (UNITAT VITAL)

Té mecanismes que la mantenen viva (UNITAT FUNCIONAL

Cada cèl·lula prové d’una altra (UNITAT REPRODUCTIVA)

Les tres funcionsvitals:

Funció de nutrició: La cèl·lula obté matèria i energia (fent la
respiració cel·lular) per poder dur a terme les altres
uncions vitals. -Autòtrofa (fabriquen la matèria orgànica a partir de
l’inorgànica senzilla)
-Heteròtrofa (consumeixen matèria orgànica ja formada)

Funció de relació: La cèl·lula percep els canvis en el medi i
s’intenta adaptar.

Funció de reproducció: La cèl·lulaforma descendents

-Reproducció sexual (hi ha més d’un progenitor i la cèl·lula filla
agafa característiques dels dos individus)

-R. assexual (hi ha un sol individu i la cèl·lula filla és idéntica a la progenitora)

Les cèl·lules procariotes
Ribosomes:
Flagel: facilita la mobilitat de la
Únics orgànuls cel·lulars cèl·lula
presents en el
citoplasma. Són petits i
pocs (en comparacióamb els de la eucariota)
*Si no hi ha flagel hi pot haber
fímbries (curtes i nombroses) que
permeten
que Delimita
la cèl·lulalas’adhereixi
Membrana
cel·lular:
altres superfícies
cèl·lulasobre
de l’exterior
i regula
l’intercanvi de substàncies

Material hereditari: No hi ha nucli
delimitat
per unaRecobreix
membrana,
així que
Paret cel·lular:
externament
éslaen
aquestoncel·lular
estroba ilaprotegeix
única
membrana
la
mol.lècula
del’exterior.
DNA en forma d’anell i
cèl·lula de
Plasmidis: Fragments petits de
replegada . (Normalment es troba al
material hereditari que tenen alguns
centre de la cèl·lula)
bacteris

Les cèl·lules eucariotes
Les cèl·lules eucariotes tenen:
>> Membrana cel·lular o plasmàtica: Embolcalla la
cèl·lula, la delimita i regulal’intercanvi de matèria i
energia
>> Citoplasma: És el contingut que omple la cèl·lula.
Dins seu hi ha orgànuls cel·lulars i una xarxa de fibres
proteiques que formen el citoesquelet (que li dóna
consisténcia i sustenta als orgànuls)
>> Nucli: Estructura esfèrica delimitada per una doble
membrana que conté el material hereditari. Dins seu es
troben les mol·lècules de DNA molt replegades.Depenent de l’etapa de la divisió cel·lular, aquestes

Les cèl·lules eucariotes poden ser…

-Centríols:
-Nucli:
Intervenen
la
informació
en lade
reproducció
la
de
la cèl·lula substàncies.
Aparell
deConté
Golgi:
enmagatzema,
empaqueta
i transporta
cèl·lula
-Reticle
-Ribosomes:
endoplasmàtic:
Són els “traductors”
Fa la síntesi
dede
l’ADN
les substàncies

ANIMALS
-Membranacel·ular: La delimitaVEGETALS
i deixa passar diferents substàncies

a
n
o

i
s
n
co

s

ci
n


a

a

la

la
u
l

è
c

:D
t
le
e
u Enmagatzemen substàncies
-Vacúols:
q
es
o
it
C
-

Les cèl·lules eucariotes vegetals

comparteixen alguns trets amb les animals, encara que hi ha notables
Té doble membrana
i paret cel·lular
diferències
com…
Els seusvacúols són més grans
El nucli està desplaçat
cap a una banda
a causa del tamany
dels vacúols

(Ja que hi ha més materials
per poder fer la fotosíntesis)

>> No hi ha centríols
>>Té cloroplast amb clorofil·la (per poder fer la nutrició)

Divisió cel·lular. L’ADN
La reprodució sexual consisteix en la fusió de dues
cèl·lules especialitzades que tenen menys
cromosomes que les altres(ja que són haploides)
anomenades gàmetes procedents de dos individus
diferents d’una mateixa espècie.
El resultat d’aquesta fecundació és un zigot que
presenta el doble de cromosomes que els gàmetes.
Posteriorment, per mitosis, el zigot originarà
l’individu, el qual també presentarà una quantitat
doble de cromosomes que els gàmetes i així
successivament.
És necessari que en el cicle...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Biologia celular
  • Biologia Celular
  • biologia celular
  • Biologia Celular
  • biologia celular
  • Biologia Celular
  • Biologia Celular
  • Biologia celular

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS