Biologia i geologia

Páginas: 8 (1990 palabras) Publicado: 23 de noviembre de 2010
L'enunciat del problema és:
En les mosques del vinagre, l'al·lel tamany de les ales normal (M) és dominant sobre l'al·lel tamany de les ales petites (m). Encreuem una mosca mascle amb les ales normals, heterozigòtica per aquest caràcter,amb una mosca femella amb les ales petites.
Marca l'opció correcta.

1. Quin és el caràcter estudiat?

A. tamany de les ales
C. ales petites
E. M i mB. ales grans
D. ales grans i ales petites

2 Quin és el fenotip de la mosca mascle?

A. ales normals
C. MM
E. Heterozigot

B. ales petites
D. mm

3 Quin és el genotip de la mosca mascle?

A. MM
C. Mm
E. ales petites

B. mm
D. ales normals

4 Quin és el fenotip de la mosca femella?

A. ales grans
C. mm
E. Mm

B. ales petites
D. MM

5Quin és el genotip de la mosca femella?

A. mm
C. MM
E. ales petites

B. Mm
D. ales normals

6 Encreuem aquests dos exemplars de mosca, un heterozigot per aquest caràcter i l'altre homozigot recessiu. Calcula les freqüències genotípiques esperades en la descendència.

                       pare-: mare
M
m
m
Mm
mm
m
Mm
mm

A. 1/2 ales normals, 1/2 ales petites
D.1/4 MM, 1/2 Mm, 1/2 mm

B. 1/2 mm, 1/2Mm
E. 2/4 mm, 2/4 Mm

C. 1/2 mm, 1/2 MM
F. 2/4 MM, 2/4 mm

7. Encreuem aquests dos exemplars de mosca, un heterozigot per aquest caràcter, i l'altre homozigot recessiu. Calcula les freqüències fenotípiques esperades en la descendència.
Pare
mare
M
m
m
Mm
mm
m
Mm
mm
Trieu una resposta.

A. 1/2 ales normals, 1/2ales petites

B. 1/2 mm, 1/2 Mm
Marca l'opció correcta:
1. Modificació en el material genètic d’un individu.
A Fenotip
D Herència intermèdia
G al·lel
B Heterozigot
E caràcter
H Genotip
C Herència lligada al sexe
F Mutació
I Homozigot

2. Conjunt de gen que ha heretat un organisme.

A Fenotip
D Herència intermèdia
G al·lel
B Heterozigot
E caràcter
HGenotip
C Herència lligada al sexe
F Mutació
I Homozigot
3. Conjunt de caràcters hereditaris que manifesta un determinat ésser.

A Fenotip
D Herència intermèdia
G al·lel
B Heterozigot
E caràcter
H Genotip
C Herència lligada al sexe
F Mutació
I Homozigot
4.Individu que té diferents els dos al·lels que determinen un caràcter.

A Fenotip
D Herènciaintermèdia
G al·lel
B Heterozigot
E caràcter
H Genotip
C Herència lligada al sexe
F Mutació
I Homozigot
5. Individu que té iguals els dos al·lels que determinen un caràcter.

A Fenotip
D Herència intermèdia
G al·lel
B Heterozigot
E caràcter
H Genotip
C Herència lligada al sexe
F Mutació
I Homozigot
6. Cadascun dels trets característics pels individus d'unamateixa espècie.

A Fenotip
D Herència intermèdia
G al·lel
B Heterozigot
E caràcter
H Genotip
C Herència lligada al sexe
F Mutació
I Homozigot
7. És l'herència de gens situats en els cromosomes sexuals i que,per tant, s'hereten conjuntament amb el sexe,però que determinen caràcters que no hi tenen res a veure.
A Fenotip
D Herència intermèdia
G al·lel
BHeterozigot
E caràcter
H Genotip
C Herència lligada al sexe
F Mutació
I Homozigot

8.Cada una de les possibles variants que pot tenir un gen, exemple: els diferents colors que pot tenir el pèl.

A Fenotip
D Herència intermèdia
G al·lel
B Heterozigot
E caràcter
H Genotip
C Herència lligada al sexe
F Mutació
I Homozigot

9. Cap dels dos al·lels domina sobrel'altre. Els heterozigots són diferents que els homozigots i presenten un fenotip intermedi.
A Fenotip
D Herència intermèdia
G al·lel
B Heterozigot
E caràcter
H Genotip
C Herència lligada al sexe
F Mutació
I Homozigot

10. Quin religiós austríac que va establir les bases per a entendre l'herència biològica
A Charles Darwin
D James Watson
B Albert EInstein
E...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • MC6 BIOLOGIA I GEOLOGIA 1 LLIURAMENT
  • Biologia i geologia
  • BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
  • Biología Geologia
  • Biología Geología
  • biologia y geologia
  • Biologia Y Geologia
  • Biologia i Geologia Tasca 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS