biologia

Páginas: 5 (1142 palabras) Publicado: 10 de diciembre de 2013


Índex
1. Què és la geomorfología climática?..........................pàg:1
2. El sud de Sud d’Àfrica.......................................pàg:1
3. Característiques del clima temperat.........................pàg:2
4. Mapa...........................................................pàg:3
5. Vídeo de les zones temperades..............................pàg:3
6.Característiques del domini climàtic de tipus Mediterràni.pàg:4
7. Pàgina web del domini climàtic Mediterràni.................pàg:4
8. Evolució del delta de l’Ebre..................................pàg:5
9. Escalfamet global i morfología costanera...................pàg:61. ¿Què és la geomorfologia climàtica?
La geomorfologia climatica es la branca de la geologia queestudia les formes del relleu de l’escorça terrestre i els processos que influeixen en el seu modelat i en la seva evolució al llarg del temps.

Alguns dels procesos que influeixen poden ser les condicions climàtiques que han canviat sempre en el transcurs de l’història del nostre planeta. Per aquest motiu, aquesta ciencia també estableix diferències entre diverses generacions de relleus i parla deformacions de fòssils. Ademés dels relleus modelats en climes remots que sovint es barregen amb els que están madurant en l’actualitat.

Es pot fer una distinció entre tres zones amb climes diferents i cada un d’aquests amb diferents dominis climàtics.
Clima fred
-Dominis: Glacial, Periglacial i Alta muntanya.
Clima temperat
-Dominis: Subtropical o xinès, Humit o Oceànic, Continenta iMediterràni.
Clima càlid
-Dominis: Tropical sec o predesert, Desert, Tropical humit o sabana i Equatorial o pluviïsilva.


2. El sud de Sud Àfrica
Domini climàtic Mediterràni.


3. Característiques del clima temperat
El clima temperat presenta preciptacions durant tot l’any i una estacionalitat marcada, amb estius càlids i hiverns freds. Són regions que se situen entre els 35º i els 60º delatitud.
La meteorització i l’abundància de matèria orgànica permeten la formació de sòls ben estructurats amb una coberta vegetal que protegeix el relleu.
Regions càlides: laterització que origina sòls de colors vermellosos.
Regions més fredes: sòls de colors foscos.

Segons la latitud i la proximitat del mar, dos sistemes morfoclimàtics:
Sistema temperat humit: Presenta estius càlids,hiverns freds i precipitacions tot l’any.
Sistema temperat sec: Presenta estius molt càlids, hiverns molt freds i pluges escasses.

Sistema morfoclimàtic temperat humit:
Ocupa àrees d’ Amèrica del Nord, Europa i Xina que estan influïdes per la seva proximitat amb el mar. Regions amb dominis climàtics oceànic, subtropical o xinès i mediterrani. Zones cobertes de boscos que protegeixen el sòl i elrelleu.

Sistema morfoclimàtic temperat sec:
Ocupa àrees situades a l’interior dels continents. Regions amb un domini climàtic continental i estan cobertes de vegetació herbàcia i reben el nom d’estepes.


Geomorfologia de les zones temperades:
El modelat del relleu està origiat bàsicament per les aigües superficials: les aïgues salvatges, els torrents i els rius.
Aigües salvatges: Formenxaragalls i barrancs.
Els torrents: Excaven lleres al terreny anomenats canals de desguàs I dipositen els materials erosionats en cons de dejecció. En terrenys de poc pedent originen rambles.
Els rius: Excaven valls en forma de V. Aquestes són el resultat de l’erosió de fons que efectúen els materials que arrossega i de l¡erosió lateral. Els materials transportats se sedimenten formant planesal·luvials i quan desemboquen originen deltes.4. Mapa
5. Vídeo de les zones temperades:

http://www.youtube.com/watch?v=mrIAkovD1fg


6 Característiques del domini climàtic de tipus Mediterrani

El sud de sud d’Àfrica es un lloc de clima temperat i té una latitud d’entre 35º a 60º. En quant a la pluviositat, el estius són secs...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biología
  • Biologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS