Biologia

Páginas: 2 (349 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2013
MUTACIÓNS
* Definición: As mutacións son alteracíons ou variacións no código xenético, é dicir, unha alteración dos xenes dos cromosomas.
* características:

- Estasvariacións poden producirse nas células somáticas ou en células sexuais (gametos)
-Se as mutacións preséntanse no ADN dos gametos poden transmitirse dunha xeración a outra.
-Podenocurrir de maneira espontánea ou inducida por algúns axentes chamados mutaxénos que poden ser internos ( cambios accidentais do código do ADN) e externos ( rayos X cambios de temperatura...)


tipos:* -segundo o efecto sobre o individuo
-prexudiciais
-beneficiosas
-neutras
-segundo o tipo de celulas afectadas
-somaticas
-xerminais
-segundo a extension do material xeneticoafectado
-xenicas
-xenomicas
-cromosomicas

* SEGUNDO O EFECTO SOBRE O INDIVIDUO
prexudiciais:
-Poden ser compatibles coa vida, se non provocan un cambio na secuencia da proteínacodificada polo xene mutado.Como por exemplo o albinismo.
-Mutacións letais: afectan a proteínas encargadas de procesos moi importantes para o organismo.
-Mutacións carcinóxenas: son asresponsables da aparición dun cancro. Poden ser causadas por axentes endóxenos ou esóxenos, de natureza fisica ou quimica.
Por exemplo a leucemia.
.-Mutacións teratóxenas: provocan alteracións no ADN do feto,dando lugar a marlformacións.

beneficiosas=> EVOLUCIÓN
-O seu efecto detéctase lentamente pola selección natural, a través da cal os organismos mutados substitúen ós menos adaptadosmediante a acumulación de cambios xenéticos favorables ó longo das xeracións.

neutras ou silenciosas:
-Non hai cambios nos aminoácidos da proteína final, xa que algúns codóns codifican para variosaminoácidos.
Non afectan á supervivencia do organismo nin á súa reprodución.

* SEGUNDO O TIPO DE CÉLULAS AFECTADAS
somáticas:
-Afectan a células somáticas que forman os órganos dun...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biología
  • Biologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS