Bosa

Páginas: 5 (1053 palabras) Publicado: 17 de febrero de 2013
La bolsa examen 21 de octubre 2012
As grandes empresas cos recusos dos prestamos es das autofinanciacions non teñen suficiente para cubrir as suas necesidades financieras polo que necesitan acudir o mecado de valores
Cando unha empresa emite acions o deuda (obrigacions e bonos) son emitidos nun mercado primario de valores. Estos titulos podense intercabiar entro os inversores no que secoñece como mercado segundario e neste mercado onde se compran e se vende titulos entre os inversores.
Acions e unha parte do capital social de una empresa que otorga a sue pusuidor unha serie de obrigas e dereitos
Dereitos dos acionistas
participar nos dividendos (veneficios) xerados polas S.A ou participar no seu caso nunha liquidacion de patrimonio sempre proporcionada a sua participacionna sociedade
dereito a voto nas xuntas
dereito de suscripcion aparente na emision de novas acions na proporcion de acions antigas que se posuan
posibilidade de vender os titulos
Obrigas dos acionistas
pago o desenvolso total da aportacion a cambio de titulos
responsabilidade das perdas en funcion do capital aportado
Diferencias entre acions e obrigacions
coa acionsadquirese unha parte da sociedade coa obriga adquirese unha parte da deuda da empresa
coas obrigacions a empresa comprometese a pagar uns intereses a persoa e non uns dividendos (acions) xa que a obligacion non participa nos veneficios da empresa
a empresa esta obrigada a devolver o principal aportador a o vencemento da obriga. Metras que nas acions non salvo que se liquide a sociedadeas obrigacions da os seus posuidores dereitos economicos(recibir intereses ou rembolso ou devolucion do capital aportado) as acions tamen posuen dereitos economicos (dividendos e deritos preferentes de subcripcion) as obrigacions non teñen dereito politivos mentres que os acionistas si como participar nas xuntas ou nas xestions das sociedades
mercado segundario de valores
factores queinfluen que as cotizacions das acions poidan subir ou baixar :
factores politicoas afectan a todos los tipos de valores provocan fortes baixadas nas cotizacions dadas a inseguridades existetes estabilizandose os mercadas una vez que esteña todo resolto
factores macroeconomicos respecto a evolucion dos principais indicadores economicos son factores macroeconomicos os tipos de interes candoestos suben cae a bolsa e cando baixan os inversores acuden o mercados xa que opteñen unah mallor rendavidade que tendo o diñeiro en reposo
a infracion unha subida de infracion levase una politica de tipos de interes elevados para controlar la infracion e que non se dispare poñendo altos tipos de interes para que o inversor compre renta fixa fomentase o aforro consumese menos es non se sigendiparando os prezos
a rumoroloxia o espectativas que xeran sin confirmar firmas de contrato fusions ect...
evolucion do sector . Arstra a todos os valores de ese sector a alza o a baixa ej. baixada da meteria prima
a opinion de analisra sobretodo se teñen prestixio ou credibilidade
a marcha da propia empresa : expectativas de veneficios de futuro xeitos de levar a xestionordes de compra e venta
o inversor pode elexir entre os distintos tipos de ordes para comprar o vender acions:
polo mellor e un orde sen limite de precio polo que se a operacionn realizase o millor cambio posible cando se trata de una compra o precio mais baixo posible e unha venta o cambio o mais alto posible
con limite:fixase un cambio maximo para a compra e un minimo para a ventacapital social importe do capital financieiro e fisico dunha sociedad
cando neceistamos liquidez e a posibilidad en maior cuantia que as inversions nun principio e o que chamamos plusvalia
valor nominal de una acion : e o resultado de dividir a cifra de capital entre o numero de acion
valor de cotizacion: e o valor que ten acion nun momento concreto e o valor que esta dispostos a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • bose
  • bose
  • Bose
  • Bosa
  • Bosa
  • Bosa
  • Caso bose
  • Desempleo En Bosa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS