Cafés Monte Bianco

Páginas: 3 (745 palabras) Publicado: 2 de agosto de 2011
CAFÉS MONTE BIANCO:
Dels estats financers de l’any 2000 es dedueix un ROE del 21,23%. He calculat aquesta dada per comparar-la amb la que resulti de la previsió en cas que l’empresa es dediquidurant el 2001 a produir únicament cafè per marca blanca. En aquesta situació, i fent algunes hipòtesi, obtinc les dades següents (Mlires són milions de lires, i mlires son milers de lires): Vendes de cafèmarca blanca previstes per al 2001: 6Mkg, a 8800 lires/kg, donen un total de vendes de 52800 Mlires. Cost de les vendes al 2001: 43.322.094 mlires, que resulten de sumar les quantitats següents: oCompra del producte: 6Mkg a 6600 lires/kg. o Costos fixes de producte (només marca blanca): 3319,5 Mlires o Amortizació de l’equip d’expansió: 400 Mlires o Amortització igual a de l’any anterior 2,594Mlires. El marge brut cau 32,8 punts respecte el 2000. Lògic ja que la marca blanca té molt menys marge que el cafè de qualitat. Reduint les despeses operatives (vendes, màrketing, I+D i administració)tal com diu el cas, i descomptant-les junt amb el cost de les vendes, del total d’ingressos previst per al 2001, resulta un benefici operatiu de 5.018.725 mlires. Es redueix en 3,1 punts respecte el2000. És a dir, a falta de despeses financeres (que seran funció del deute) i d’impostos, la situació de l’empresa és pitjor que l’any 2000. El benefici net esperable a final de 2001 serà inferior,malgrat els impostos seran menys quantiosos. Mirem ara el flux de caixa per al 2001. Afegim al saldo inicial la previsió d’ingressos per al 2001: Previsió de vendes del 2001 menys els clients delsdarrers 3 mesos. Més el cobrament dels clients pendents del 2000. I descomptem la previsió de despeses per al 2001: Previsió de compres de 5,826 Mkg de l’annex 5, a raó de 6600 lires/kg, menys la previsióde proveïdors pendents de pagament suposant que es paga a 6 dies com al 2000. Pagament dels proveïdors pendents que hi havia al 2000. Pagament de les despeses fixes de 3319,5 Mlires. Pagament de les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cafe monte Bianco
  • Como montar un cafe
  • como montar un cafe
  • Bianca
  • Bianca
  • Bianca
  • Bianca
  • Bianca

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS