cali

Páginas: 4 (981 palabras) Publicado: 28 de noviembre de 2013
Dr. José Miguel Redín Larraz. Evaluación del paciente geriátrico y concepto de fragilidad. ANALES Sis San Navarra 1999.

El pacient geriàtric està exposat a múltiples problematiques relacionadesamb l’envelliment de la persona, el que condiciona la seva independencia o autosuficiencia, i que per tant, em de coneixer obligatòriament el grau de dependencia (amb la VGI). Aquests problemes queevaluem, a part dels biomèdics, deriven dels aspectes cognitius, emocionals, funcionals i socials.

La valoració Geriàtrica integral (valoració geriátrica exhaustiva), és un procès diagnòsticmultidimensional e interdisciplinàri (posible participación de diferents professionals, metges, infermeres, asistents socials, psíquiatres i psícolegs), disenyat per identificar i quantificar elsproblemes físics, funcionals, psíquics i socials que pugui presentar la persona, per tal d’establir un pla individualitzat d’actuació preventiva, terapéutica o rehabilitadora i així aconseguir una millorqualitat de vida.
(condició1)
Perquè aquesta valoració sigui útil, ha d’establir un pla de seguiment evolutiu que tingui en compte els beneficis de l’aplicaicó dels determinats plans o tractamentsinstaurats.
(eficacia VGI)
Tot i que s’han fet diversos estudis que demostren que l’aplicació directa de cuidatges clínics o rehabilitadors seguits a llarg plaç són més eficaços si s’aplica apacients d’alt risc amb potencial rehabilitador, podem afirmar que la VGI és el millor instrument, tant a nivel hospitari com d’atenció primària, per la correcta atenció geriátrica amb resultats positius.Beneficis VGI: major precisió diagnòstica, reducció mortalitat, millora de l’estat funcional, utilització correcta de recursos i disminució de l’hospitalització.


(APLICACIÓ, MÈTODE)
Per unacorrecta aplicació haurem d’utilitzar tant mètodes clàssics (historia clínica i exploració física), com instruments específics, les escales de valoració (faciliten la detecció de problemes i evaluació...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cali
  • Cali
  • Cali
  • CALI
  • cali
  • la caliada
  • caliad
  • cali

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS