Característiques de l'estudi de mercat

Páginas: 2 (299 palabras) Publicado: 21 de octubre de 2014
ESTUDI DEL MERCAT
L’estudi del mercat intenta esbrinar la resposta del mercat davant un producte o servei, amb la finalitat de plantejar l’estratègia comercial més adequada.
PRODUCTE PREUCLIENTS POTENCIALS COMPETÈNCIA
EL MERCAT
EL mercat es pot entendre com un lloc on es fan intercanvis però en aquest cas, des d’un òptica comercial, utilitzarem aquest terme com el conjunt de compradorsi venedors d’un producte o servei.

MESURA DEL MERCAT
Volum del mercat d’un producte és la quantitat venuda durant un període de temps determinat en una àrea demogràfica concreta, mesurada enunitats físiques o econòmiques.
MERCAT ACTUAL
La quantitat venuda durant un període determinat en un àrea geogràfica concreta.
QUOTA DE MERCAT
És la participació que una empresa té al mercat.
Lafórmula per calcular la quota de mercat és:
Quota de mercat = Mercat actual d’una empresa x100
Mercat actual total
ESTRUCTURA DEL MERCAT
Està format pel conjunt de fabricants de béns i prestadors deserveis, intermediaris, prescriptors i compradors.
FABRICANT INTERMEDIARI PREESCRIPTOR COMPRADOR
EL MERCAT META
Està format pel grup de compradors potencials que s’intenta convertir en client:-Geogràfic: barri, localitat, província, zones càlides o fredes, etc.
-Demogràfics: edat, sexe, etc.
-Personals: estil de vida, professió, ingressos, cultura, etc.
-Familiars: dimensió i estructurade les famílies, situació, etc.
-Psicològics: motivacions de compra, actitud davant del producte, etc.
-Conductuals: fidelitat a un producte a una marca, regularitat de compra, etc.
Estratègies desegmentació
-Diferenciada: Intentem emmotllar el producte a les necessitats de cada segment. Aquest tipus de política exigeix desembossaments importants i és més propi d’empreses grans.-Indiferenciada: A tots els segments els donem el mateix producte, és a dir, no diferenciem.
-Concentrada: Ens quedem amb un segment i adaptem el producte a les seves necessitats. Aquesta política és la més...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El mercat
  • mercat
  • mercat
  • L'estudi de la psicologia
  • Característiques del Feixisme
  • Característiques del darwinisme
  • Marino mercate
  • dijous mercat

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS