CFMC

Páginas: 7 (1561 palabras) Publicado: 15 de noviembre de 2014FITXA 3: EL PLANETA VIU
Nom: ........................................................................................
Data màxima de lliurament:
CMC


1r BTX A

1.- Llegeix el següent text i contesta les preguntes:

"Va ser durant l'antiga Grècia quan sorgeix aquesta idea que s'ha mantingut viva durant més de dos mil anys. La idea de la generació espontània vasorgir també com una teoria materialista entre els grecs com Tales de Milet, Anaximandre, Xenòfanes i Demòcrit (al segle V abans de Crist). Per a ells la vida podia sorgir del fang, de la matèria en putrefacció, l'aigua de mar, de la rosada i de les escombraries, ja que aquí van observar l'aparició de cucs, insectes, crancs, petits vertebrats, etc. A partir d'això, van deduir que això es devia ala interacció de la matèria no viva amb forces naturals com la calor del Sol.

Posteriorment, Aristòtil (384-322 a. C.) la converteix en una teoria idealista. Ell proposa que la generació espontània de la vida era el resultat de la interacció de la matèria inert amb una força vital o buf diví que va anomenar entelèquia. El pensament d'Aristòtil va prevaler per molts anys. Com a exemple podemdestacar els treballs de JB Van Helmont (1577-1644) que va realitzar molts experiments sobre aspectes com ara l'origen dels éssers vius, l'alimentació de les plantes, etc.
Per comprovar que aquesta teoria era incorrecta, es van realitzar experiments per diferents científics interessats en desacreditar-la. Aquesta idea va patir un cop quan Francesco Redi (1626-1698) al segle XVII, va realitzar unexperiment en el qual va posar carn en uns recipients. Uns es segellaven i els altres no, de manera que resultava que en els recipients segellats no "apareixien" mosques de la carn i en els oberts si. Posteriorment, A. Leeuwenhoek (1632 - 1723), l'inventor del microscopi, va comunicar que havia observat organismes microscòpics vius en l'aigua de pluja. Això va fer que alguns científics seguissinadmetent la possibilitat que els microorganismes s'originessin per generació espontània. En 1745, JT Needham (1713-1781), després de realitzar una sèrie d'experiments, va seguir defensant la hipòtesi de la generació espontània dels microbis. Més tard, el 1769, L. Spallanzani (1729-1799) va repetir l'experiment amb brou de carn calent i va observar que en els recipients tancats no es generavenmicroorganismes i en els oberts si. No obstant això, els arguments en contra eren que, a causa de la falta d'aire, no apareixien microbis. Per tant, la controvèrsia entre defensors i detractors de la generació espontània seguia existint.

Com veus, la tasca no va ser senzilla i no es van donar els primers passos ferms en contra d'aquesta teoria fins al segle XIX, quan el científic francès LouisPasteur, amb un senzill experiment, va aconseguir per fi demostrar que no existia la generació espontània. Per fi, adéu al mite de la generació espontània!

Després dels resultats de Pasteur, els experiments van estar i estan encaminats a demostrar que "la vida ve només de la vida". Els biòlegs anomenen això "Principi de Biogènesi".


a. En què consisteix la teoria de la generacióespontània? Raona si se la pot considerar una teoria científica
b. En relació amb la teoria de la generació espontània, qui la recolzaven?
c. Qui estaven en contra d'aquesta teoria?
d. Què experiment va realitzar JB Van Helmont i quins resultats va obtenir?
e. Descriu breument en què va consistir l'experiment realitzat per Francesc Redi.
f. Què experiment va realitzar Needham i quins resultatsva aconseguir?
g. Per què no va aconseguir desacreditar la teoria de la generació espontània?
h. Com va poder refutar Lázaro Spallanzini els resultats obtinguts per Redi i Needham?
i. Descriu breument l'experiment de Louis Pasteur.

2.- Explica en què consisteix la teoria de la panspèrmia, quan es va proposar i qui la defensava?

3.- En la següent gràfica podem observar com ha anat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PRESENTACI CICLES CFMC 1314

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS