Ciencias tema 6

Páginas: 2 (499 palabras) Publicado: 7 de abril de 2014


Ciències per al
món contemporani

Localització a la terra i a l'univers

Els punts cardinals

Per orientar-se o localitzar un lloc s’utilitzen els punts cardinals, que posseeixen unarelació directa amb el moviment aparent del Sol al cel al llarg del dia, conseqüència del moviment de rotació de la Terra.L’Est correspon a l’espai de la part dreta del mapa. Una persona potorientar-se en funció del moviment del Sol a l’horitzó, si assenyala amb el braç dret cap on surt el Sol, aquest lloc correspon amb l’Est.
L’Oest correspon a l’espai de la part esquerra del mapa. Quanens orientem en qualsevol lloc de la Terra, com en el cas anterior, coincideix amb el braç esquerra, el que assenyala el lloc on es pon el Sol.
El Nord correspon a l’espai de la part superior delmapa. Davant quan ens orientem en qualsevol lloc de la Terra.
El Sud correspon a l’espai de la part inferior del mapa. Darrera quan ens orientem en qualsevol lloc de la Terra.
A més, l’espai queexisteix entre dos punts cardinals pot designar-se mitjançant els anomenats punts cardinals compostos: Norest, Noroest, Surest i Suroest.
L’eix, els pols i les direccions
La Terra és una esfera i girasobre ella mateixa. El temps que tarda la Terra a girar sobre ella mateixa és de 24 hores, i és el que s’anomena un dia. Aquest moviment de rotació que fa la Terra té un eix, és a dir, una líniaimaginària que travessa la Terra d’un extrem a l’altre.
L’eix de rotació de la Terra està lleugerament inclinat respecte del Sol. Els dos extrems de l’eix de rotació s’anomenen pol Nord i pol Sud. Són moltimportants com a punt de referència, ja que és a partir d’aquests punts que es poden orientar les direccions.


Els hemisferis, els paral·lels i els meridians
Per trobar la localització exacta d’unpunt de la superfície terrestre s’usen les denominades coordenades geogràfiques, la longitud i la latitud, trobades a partir d’una xarxa geogràfica de línies imaginàries anomenats meridians i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tema 6
  • TEMA 6
  • TEMA 6
  • TEMA 6
  • Tema 6
  • TEMA 6
  • TEMA 6
  • Tema 6

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS