Ciutadania Dimarts

Páginas: 6 (1405 palabras) Publicado: 16 de abril de 2015
Els fonaments d’un projecte ètic comú d’una societat justa:

La dignitat de tots els éssers humans és el fonament per a construir la casa comuna.

El reconeixement de la dignitat humana
Durant molt de segles, es va pensar que els ésser humans no eren iguals. No es pensava que tots formàvem part d’una mateixa humanitat. Es respectava els de la pròpia tribu i es menyspreava els de la tribu delcostat.
A poc a poc, per la influència dels filòsofs i les religions, es va impulsar la idea de igualtat dels éssers humans. Eren iguals en dignitat.
Aquesta idea es referia al càrrec d’una persona i per tant, aquesta persona hauria de ser respectada per tots.
Quan es va reconèixer que tots els éssers humans tenien dignitat, el canvi social va ser radical.
Ser persona és ocupar un lloc únic al’univers, és tenir un títol innat de noblesa.

Persona i dignitat
La dignitat és una qualitat que tenen totes les persones, que les fa valuoses, importants i respectables pel fet de ser persones, amb independència de la força, la riquesa, els coneixements, la cultura i la religió que tinguin o del sexe que siguin. No són valuoses perquè “valguin per a alguna cosa”, sinó per elles mateixes, perexistir.
La dignitat és una qualitat que tenen totes les persones, que les fa valuoses, importants i respectables pel fet de ser persones, amb independència de la força, la riquesa, els coneixements, la cultura i la religió que tinguin o del sexe que siguin. No són valuoses perquè “valguin per a alguna cosa”, sinó per elles mateixes, per existir.

Dignitat, democràcia i drets humans
La dignitat ensennobleix a tots.
La democràcia, que es basa en la dignitat, fa que tots siguem nobles i amb capacitat de governar-nos a nosaltres mateixos. I ens demana que actuem en conseqüència.
Això obliga:
A respectar la dignitat dels altres. No he de fer res que atempti contra aquesta dignitat.
A respectar la meva pròpia dignitat. No he de fer res que a tempti contra la pròpia dignitat.

ELS DRETSFONAMENTALS
L’accés als béns materials indispensables per a la vida.
La llibertat
La igualtat de drets i oportunitats
La seguretat
La pau.
Per la seva importància els considerem valors fonamentals. Estan protegits amb drets.

Un dret és tot allò que es pot exigir legítimament als altres. (llibertat, igualtat, seguretat, pau)
Els drets humans són els que protegeixen i asseguren l’accés de totes lespersones als valors fonamentals per viure amb dignitat.
Per que totes les persones puguin gaudir d’aquets drets tots hem de practicar la justícia i la solidaritat. Aquest és el gran projecte humà:
CONSTRUIR UN MÓN MÉS JUST.

RESPECTAR ELS DRETS HUMANS
Si no es respecten els drets humans desapareixen la llibertat, la igualtat, la seguretat i la pau.
Si no es respecten aquest drets tornenl’esclavitud, la discriminació, el menyspreu a la vida del dèbil...
Si una minoria viu molt bé, i molts viuen malament, aquesta desigualtat generarà la violència, la guerra, la venjança...i això es repetirà una i altra vegada.
“El desconeixement dels drets humans ha conduït a actes de barbàrie que remouen la consciència de la humanitat”

ELS DRETS HUMANS FONAMENTALS
Tots em de gaudir en igualtat d’aquestsdrets.
Drets que es refereixen a la LLIBERTAT:
Cap persona no pot sotmesa a la esclavitud.
Tota persona té dret a circular lliurement i triar la seva residència dins d’un estat.
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió, i la llibertat de canviar de religió
Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió.

Drets que es refereixen a la SEGURETAT
Cappersona no pot ser sotmesa a la tortura.
Totes les persones tenen dret a ser protegides per la llei i a ser jutjades per un tribunal imparcial..
Ningú no pot ser detingut arbitràriament.
Totes les persones han de ser considerades innocents fins que no se’n demostri la culpabilitat

Drets Socials, polítics i econòmics:
Tota persona té dret a fundar una família. La maternitat i la infància han...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ciutadania
  • Ciutadania
  • Ciutadania
  • Ciutadania
  • Ciutadania Filo
  • ciutadania
  • Ciutadania
  • Ciutadania

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS