Civilitzacio Grega

Páginas: 6 (1385 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2012
Espai físic: La civilització grega va néixer a la península Balcànica, a les costes i a les illes del mar Egeu. El clima era càlid i sec. No hi va haver un estat grec, sinó que cada vall i cada illa formaven un Estat grec, dependent, integrat per una ciutat (polis).
Una mateixa civilització: Tot i que cada poli era independent, els grecs tenien molts lligams en comú que feien que se sentissinmembres d´una mateixa cultura: l´Hèl·lade, la llengua i la religió. La religió era politeista, hi havien nombroses divinitats considerades superiors perquè eren inmortals i tenien poder extraordinaris. Els grecs consideraven que Zeus era el pare de tots els seus déus i de tots el homes.
Els primers grecs: Cao al 2000 a.C, els aqueus, un poble indoeuropeu procedent del nord, van arribar a les terresgregues. Cap al 1200 a.C els doris, també procedents del nord, es van assentar a Grècia, van conquerir moltes ciutats i es van convertir en el nou grup dominant.
La polis: una ciutat Estat: A diferencia dels grans imperis com Egipte o Mesopotàmia, el món grec s´organitzava en petites ciutats Estat independents. Cada polis tenía les seves lleis, la seva moneda, el seu exércit i el seu govern. Lapolis tenia dues parts diferenciades: A la part baixa estaven els habitatges, les botigues i els edificis. A lña part alta hi havia una mena de ciutadella per refugiars´hi en cas de perill.
Les polis Aristocràtiques: A les primeres polis gregues hi havia un govern oligàrquic, format per un grup reduït d´aristrocràtes, grans propietaris agrícoles que dominaven els pagesos i que constituïen l´elitguerrera. Durant el segle sis a.C, en algunes polis es van produir revoltes socialsgreus contra el poder dels aristòcrates.
Les causes de les colonitzacions: Entre els segles vuit i sis a.C, molts habitants de les ciutats de Grècia van imegrrara diferents llocs de les costes mediterrànies i del mar Negre. Els governs de les polis gregues van organitzar aquestes emigracions perquè comportava moltsavantatges per a les ciutats.
L´expanció grega: Els grecs van recórrer les costes a la recerca de llocs adients per establir-s´hi. A la Mediterrània a la zona més importants on es van instal·lar els grecs va ser el sud d´Itàlia i Sicília. També van arribar al Mediterrani occidental i hi van formar colònies com Malàsia.
Els grecs a la penínsila Ibèria: Al segle vuit a.C, els grecs també vanfundar colònies a les costes mediterrànies de la pensinsula Ibèrica. Des d´aquestes colònies els grecs van establir un comerç pròspers amb els pobles indígenes.
Les institucions democràtiques: L´assamblea: desidir sobre la guerra i la pau, ajudava les lleis i escolleix el ministrat. Consell o bulé: preparen les lleis, són ciutadans per un rei. Magistrat: consell de ministres, política interior il´estratrega millor. Tribunals: 6000 ciutadans 1 any a sorts, tribunal de justicia.
Una democràcia limitada: La democràcia Atenea era molt limitada, perquè només els ciutadanspodien participar en els afers públics. Perquè els ciutadans pobres també puguin participar en política al segle 5 a.C, l´estranger més famós d´Atenes. Pericles, va instituir que tothom que tingués un càrrec públic cobrés unapetita quantitat de diners.
La victòria sobre els Perses: Al segle 5 Persia va dominar part de Grècia (Àsia Menor), i la resta de Grècia es va enfrensa als Perses, i van haver les guerres Mèdiques: Marathó: guanyada pels grecs. Termòpiles: espartans van perdre la batalla als grecs van ser vençuts. Salamina: La guerra va ser naval i van guanyar als grecs, van expulsar als Perses.
Atenes dominaGrècia: La victòria sobre els Perses va otorgar a Atenes un paper de domini sobre la resta de les ciutats gregues, llavors van crear la lliga de Delos. Atenes recaptava els imposos de les altres ciutats i els guardava a l´illa de Delos. El tresor va ser traslladar a Atenes i va obligar a les altres polis a pagar un nou tribut a fii de mantenir el seu exèrcit i la seva flota.
El regne de Macedònia:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Greg
  • Grego
  • greg
  • Los Gregos
  • Greg
  • Greg
  • greg
  • grego

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS