Clonacion

Páginas: 126 (31353 palabras) Publicado: 18 de junio de 2009
Clonatge terapèutic: perspectives científiques, legals i ètiques Clonación terapéutica: perspectivas científicas, legales y éticas Therapeutic Cloning: ethical, legal and scientific perspectives

FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS

Clonació terapèutica: perspectives científiques, legals i ètiques Clonación terapéutica: perspectivas científicas, legales y éticas Therapeutic Cloning: ethical,legal and scientific perspectives

Clonatge terapèutic: perspectives científiques, legals i ètiques

Redacció a càrrec de: Gemma Marfany Josep Egozcue Victòria Camps

Edita: Fundació Víctor Grífols i Lucas Traducció a càrrec de Edmonds, S.L.

PRESENTACIÓ
Hi ha molts temes biomèdics, amb implicacions ètiques i polítiques importants, que capten l’atenció del gran públic sense que s’arribia donar prou informació com per produir debats sòlids i raonables. Els problemes que suscita la recerca amb cèl·lules mare embrionàries són d’aquest tipus. Es fan manifestacions públiques, s’anuncien descobriments, els polítics protagonitzen declaracions de signes diversos, les associacions de malalts es pronuncien i fan pressió, s’obren noves perspectives, però són ben poques les persones quepodrien parlar amb coneixement de causa i amb fonament. Concretament, el tema del clonatge d’embrions, que és com s’anomena vulgarment “el clonatge mitjançant transferència nuclear de cèl·lules somàtiques”, sorgeix periòdicament, envoltat de tots els fantasmes i tabús que acompanyen la idea de clonatge. Amb això només s’aconsegueix provocar unes quantes declaracions mediàtiques i desconcertarl’opinió pública. Aquest document, realitzat per iniciativa del patronat de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, pretén contribuir a difondre informació sobre l’estat actual de la recerca amb cèl·lules mare i el clonatge terapèutic. L’objectiu no és altre que ajudar a crear opinió i a aprofundir en el debat públic des del convenciment que la informació és condició necessària per poder avançar en elconeixement i per poder fer que les opinions siguin raonables. L’anàlisi portada a terme aborda els aspectes científics, ètics i legals de la qüestió. Raona sobre els diferents enfrontaments derivats de postures ideològiques discrepants. Apunta els canvis legislatius i les propostes polítiques que serien desitjables a la vista de l’estat actual de la qüestió. Tot això deriva de la convicció que compartimrespecte a la importància de continuar reflexionant sobre el lloc de la ciència, la responsabilitat dels científics i la necessitat d’establir pactes polítics que afrontin el nostre desenvolupament científic i tecnològic encara feble. En qualsevol cas, convé no oblidar que l’objectiu últim de la ciència és l’ésser humà i el ser benestar, i que aquest objectiu només es pot abordar des de ladiscussió i el diàleg. Per tal d’assolir aquest objectiu, és imprescindible que els ciutadans tinguin una informació correcta sobre els descobriments científics i tecnològics. Només així, la discussió sobre usos correctes de la ciència podrà fer-se partint d’una base d’autèntica llibertat.

7

CLONS I CLONATGE
Hi ha molts éssers vius que es reprodueixen per clonatge, és a dir, generen còpiesidèntiques d’ells mateixos mitjançant un procés que s’anomena de diverses maneres, des de reproducció asexuada fins a escissió, i que té com a objectiu incrementar el nombre d’individus, tot produint clons. El cas més conegut és el dels bacteris, però també passa en fongs, esponges, coralls, meduses i molts altres organismes. Ara bé, a la natura hi coexisteixen diferents formes de reproducció. Lareproducció mitjançant el clonatge és la més antiga des del punt de vista evolutiu. Un individu té una informació genètica que transmet, en teoria sense variacions, als seus descendents, però com que en replicar-se s’incorporen sempre petits canvis (mutacions) a la informació genètica, aquests canvis passen a la descendència i són sotmesos per tant a la selecció natural. Tanmateix, l’evolució sobre...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La clonacion
  • Clonacion
  • Clonación
  • Clonacion
  • clonacion.
  • La Clonacion
  • Clonacion
  • Clonacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS