Col·Loides

Páginas: 2 (497 palabras) Publicado: 19 de julio de 2011
Col·loides
Entre les dissolucions i les suspensions hi ha mescles amb partícules de grandària intermitja, són les dispersions col·loïdals o col·loides.
Les partícul·les d'un col·loide no sónsolubles però sí suficientment petites com per:
Dispersar-se homogèniament per tot el medi .
No sedimentar durant dies o fins i tot indefinidament
passar a través de qualsevol filtre.
En un col.loideno es parla de solut i de dissolvent sinó de fase dispersa (solut) i fase dispersant (dissolvent). En funció de les característiques de la fase dispersa podem distingir:
a) Micel·les: les molèculesde la fase dispersa són agregats de molècules. Per exemple, algunes micel·les poden estar formades por unes 1000 molècules.
b) Macromolècules: una única molècula però gegant. Per exemple lahemoglobina en la sang.
Els col·loides són un grup importantíssim ja que la majoria dels teixits i líquids orgànics són col·loides o la llet, les pintures, els núvols, el fum, etc.
Els col·loids semblendissolucions vertaderes ja que són homogènies i per això de vegades i de manera impròpias'anomenen dissolucions col·loidals, però són fàcils de distingir de les dissolucions ja que quan passa un raig dellum a través d'una dissolució, el raig no es veu mentre que quan passa per un col·loide el raig es fa visible degut a que les partícules dispersen el raig en totes les direccions (efecte Tyndall) ésel que passa quan un raig de llum travessa una habitació amb partícules de pols.

Malgrat les partícules del col·loide són més denses que el medi, no sedimenten. Això és degut a que, segons lateoría de la cinètica. Per exemple una dispersió col·loïdal d'or en aigua. El moviment continu de les partícules d'aigua bombardeja a les partícules d'or, les quals així adquireixen un moviment irregular enforma de ziga-zaga anomenat brownià. Així, les partícules d'or , més denses que l'aigua, no sedimenten.
Habitualment, les partícules col·loïdals estan carregades amb càrregues del mateix signe....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS