Com fer un comentari de text del mite logos.

Páginas: 3 (668 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2011
EL NAIXEMENT DE LA FILOSOFIAEs sol dir que l'inici de la filosofia radica en el pas del mite al logos, és a dir, en el pas d'explicacions o respostes tradicionals i arbitràries a explicacionslògiques i racionals. Els grecs protagonistes d'aquest pas o salt van fundar el que s'anomena filosofia; ara bé, aquest pas es féu una vegada per sempre o, ben al contrari, constantment hem de repetir-lo?
1.L'activitat dels primers que filosofarenEls mites són relats fabulosos que expliquen o donen resposta a interrogants o qüestions importants pels humans; en segon lloc, els mites són relats quecerquen donar models d'actuació. Els mites s'imposen com a relats plens d'autoritat però sense justificació; s'apel·la, emotivament, a que les coses sempre han estat així. Els mites grecs, per exemple,expliquen com es féu el món, com fou creat el primer home i la primera dona, com s'obtingué el foc, com aparegué el mal al món, què hi ha després de la mort,…; simultàniament, les actuacionsextraordinàries dels personatges mítics són un exemple o pauta a seguir. Els grecs disposaven de gran nombre de mites; nosaltres, també. Disposem de mites que compleixen tant la funció explicativa com la funcióexemplificadora.A Grècia, al segle VI abans de Crist, uns homes emprenedors, els primers filòsofs, van començar a qüestionar-se tant les explicacions que donaven els mites com les pautes de conducta queoferien. Eren uns homes a qui els atreia fer-se preguntes, que notaven incoherències en els relats mítics del seu entorn, que constataven relats diferents en pobles diferents. Aquests homes, dominatsper una plural curiositat i per una actitud crítica, són els que protagonitzaren el que es coneix com a miracle grec: el pas del mite al logos. Per a ells, aquest pas significava desconfiar de lesimaginatives narracions o explicacions populars i, amb una mirada nova, observar i analitzar la natura, tot intentant descobrir en ella les causes dels esdeveniments; per això, en lloc de parlar de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Com fer un comentari de text
  • Com Fer Un Comentari De Text
  • Com fer un comentari de text 1
  • Comentario de texto mito de la caverna
  • Comentario de texto el mito de los metales
  • Guia per fer un comentari de text
  • Comentario de texto del mito de la caverna
  • El Mito De La Caverna Comentario De Texto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS