Com Fer Un Comentari De Text

Páginas: 4 (938 palabras) Publicado: 5 de noviembre de 2015
COMENTARI DE TEXT FILOSÒFIC
1. Què és?
És un exercici de lectura i anàlisi crítica en la que posem a prova la nostra capacitat de
comprendre un text i d’analitzar i valorar el seu contingut enrelació al que sabem del tema.
Pretén avaluar els coneixements de l’alumne i la seva habilitat per establir relacions. Un
comentari no consisteix en la repetició del que diu el text, sinó que implica:


Analitzar-lo (idea principal, argumentació, intenció).
Explicar-lo (significat de frases i conceptes).
Comentar-lo (ampliar la informació relacionant, criticant, matisant, comparant,...).

2.Preparació del comentari de text:
A) Esquema previ:
1. Lectura:Una primera lectura per copsar el tema i el sentit general del text.
Una segona per confirmar les primeres impressions i per fer unsubratllat
provisional.

2. Situació: identifiquem el tema del qual parla el text (Ciència i Tècnica, Naturalesa
i Cultura, Teoria de l’Evolució, etc...) i busquem amb quina part dels apunts o del
llibre elrelacionaríem (la qual cosa ens indicarà què hem de comentar: les idees que
hi apareixen). Si no ens equivoquem, els conceptes del text reflectiran aquest tema.
3. Anàlisi i divisió del text:
oAnotacions estructurals a l’esquerra del text (introducció,
desenvolupament, conclusió, primer argument, exemple, idea
secundària, etc...)
o Subratllat de les idees essencials (no es subratllen elsexemples ni les
idees que siguin una explicació d’una anterior). Comprovem que els
conceptes i idees subratllats coincideixen amb el que esperem del
tema identificat a la situació (si pensem que parla deciència, han
d’aparèixer conceptes com mètode hipotètic, ciències naturalshumanes, hermenèutica, tècnica, hipòtesi, llei, inducció, etc.)
o Anotacions semàntiques (significatives) a la dreta del text(idees
implícites, relació amb el tema dels apunts, valoracions personals,...)
4. Redacció de la idea principal del text: normalment, un resum de les idees que
hem subratllat i de la intenció general...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Com fer un comentari de text 1
  • Com fer un comentari de text del mite logos.
  • Guia per fer un comentari de text
  • com fer un comentari de salvat-papasseit
  • Como Hacer Un Comentario De Texto
  • Cómo hacer un comentario de texto
  • CÓMO REALIZAR UN COMENTARIO DE TEXTO
  • Como Hacer Un Comentario De Texto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS