Comentari De Text En Valencià

Páginas: 7 (1650 palabras) Publicado: 23 de septiembre de 2012
1. Anem a realitzar el comentari crític del text ‘’__’’ per a tractar d’analitzar les tres propietats d’un text ben formulat; coherència, adequació i cohesió.

El text de ‘’__’’ publicat a ‘’__’’ es composa d’un títol el qual es considera temàticRemàtic

i tracta com a tema principal ‘’__’’.

2.

3. Resum (és objectiu, clar, sense exemples ni cites…)

4. Estructura en quants paràgrafs es divideix el text

Dir quins d’aquestos paràgrafs abarquen la introducció, el cos central,

(conclusió) i explicar les parts amb una breu línia perquè abansja s’ha explicat al resum.

- Si hi ha tesi, dir on es troba i la idea principal que ens vol transmetre l’emissor.

Dir també on es troben els arguments que poden ser:

• D’autoritat: opinió d’ algú important.

• D’exemplificació, de cita, de causa i conseqüència, d’experiència personal.

- Si no hi ha tesi, dir únicament on essitua la idea principal del text.

- Per últim dir que l’estructura que presenta el text és clarament:

• Analitzant: la tesi està al principi.

• Sintetitzant: la tesi està al final.

• Paral·lela: les idees principals es manifesten en un mateix nivell d’importància.

• Enquadrada: la tesi està al principi i es reprén al final, pot ser modificada.• Centralitzada: la tesi es troba al desenvolupament del text.

• Descriptiva, comparativa, causa - conseqüència, problema - solució, d’agrupació ( exposa el seguiment d’un fet o procés).

5. Progressió temàtica De tema constant (si hi ha un únic tema)

De temes derivats ( si apareixen subtemes)Lineal ( si es passa d’un tema a un altre)
Tota aquesta primera part ha fet referència a la coherència o contingut del text. Ara tractarem d’analitzar l’adequació.

1. Àmbit d’ús Acadèmic 2. Géneres resum, esquema, debat,exàmens, assaig acadèmic..

Periodístic notícia, columna, article

d’opinió, crítica, carta al

director...

Publicitari anunci publicitari.
Literari poema, novel·la, carta.Jurídic-administratiu

Científico-tècnic
Trets característics

Es poden diferenciar els següents GÈNERES:

I. Gèneres informatius (van tots firmats):

- Notícia: parteix d’un fet concret per a poder a parlar sobre un tema decaràcter general. Idees clares, poques ‘’floritures’’ i l’ús dels adjectius descriptius.

- Reportatge: és una notícia ampliada narrada en 3a persona.

- Entrevista: Quan l’emissor del text es limita a dir el que diu l’entrevistat. L’estructura: presentació breu del personatge, preguntes i respostes, (resum) i conclusió,

- Article de divulgació científica: temes científics ambl’ús d’adjectius i llenguatge clar, culte però amb grau de formalitat menor. Discurs impersonal.

II. Gèneres d’opinió:
- L’editorial: és l’article on el diari dona la seva opinió sobre un assumpte d’actualitat. Aspira a ser objectiu, però mostra la ideologia del periòdic. No va firmat perquè el diari es responsabilitza del contingut del text.

- Article...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comentario de texto del decreto de Valencia de Fernando VII
  • comentario de texto decreto valencia fernando VII
  • Comentario de texto
  • Comentarios de texto
  • Comentario De Texto
  • comentario de texto
  • Comentario De Texto
  • comentario de texto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS