Comentario De Texto

Páginas: 5 (1229 palabras) Publicado: 6 de noviembre de 2012
ACTIVITATS DE REFORÇ
2 Batx B


1.Assenyala els trets fonamentals del relleu peninsular.

La forma massissa està determinada per l'amplada i l'extenció de les costes (4000-5000 km). El perímetre costaner presenta un traçat rectilini, a excepció de petits trams, com el litoral gallec amb costes retallades
L'elevada altitud mitjana, deguda a dos factors: l'existència d'un extensaltiplà central, que ocupa tres quartes parts de la peninsula. L'altitud mitjana de la peninsula iberica es de 660m.
La disposició perifèrica del relleu peninsular, els relleus perifèrics impedeixen que la influència climàtica del mar arribi fins a les terres de l'interior, i això fa més extremats els hiverns i els estius.
La diversitat del relleu de la peninsula, a causa de la seva complexaformació geològica, i la varietat de climes expliquen que el territori presenti unitats ben diferenciades.

2. Descriu breument les característiques generals de les següents unitats de relleu
i digues en quin període i com es van formar:

Pirineus: Els pirineus formen una alineació contínua de muntanyes d'uns 440 km de longitud que s'estén del del golf de Biscaia fins al cap de Creus.Dues grans unitats formen aquesta serralada: Els pirineus axials i els prepirineus.
Els pirineus axials és on es troben les altituds més notables com l'Aneto, al massís de la Maladeta. Aquí s'hi mantenen les darreres restes de glaceres també gràcies al clima d'alta muntanya.
Els prepirineus, de menys altitud i de formes més suaus els formen: les Serralades Interiors i les Serres Exteriors.Correspon al període terciari (cenozoica), es va formar a partir del xoc entre les plaques Microplaca Iberica i euroasiàtica.
Serralades Litorals Catalanes: estan separades per una sèrie de falles i de terrenys volcànics. Configuren dues rengleres muntanyoses paral·leles a la costa: La serralada prelitoral y la serralada litoral.
Correspon al període terciari (cenozoica) i es va formarpel xoc de plaues africana i europea.

Serralades Bètiques: es van formar al llarg del moviment alpí, a causa de la forta pressió sobre els materials sedimentaris acumulats als fons oceànics. Els sistema bètic el formen la serralada Penibètica i la serralada Subbètica.
La serralada penibètica, està situada a prop de la costa està formada per els materials de l'antic massís herciniàBeticorifeny.
La serralada Subbètica forma un gran arc de materials plegats, que s'estén des de la senyal de Gibraltar fins al cap de nau.
Les serralades Bètiques corresponen al periode terciari (cenozoica) i es va formar pel xoc de les plaques africana, Microplaca d'Alboran i Microplata Ibèrica.
Depressió de l’Ebre: queda encaixada entre els Prepirineus, el Sistema Ibèric i les SerraladesLitorals Ctalanes, té una longitud d'uns 380 km i una amplitud màxima de 150 km. En un moment inicial la depressió va estar ocupada pel mar, però després es va tancar i va formar un gran llac reblert lentament per materials continentals aportats pels rius. El riu Ebre recorre aquesta depressió.
Depressió del Guadalquivir: s'estén entre la vora escarpada de Sierra Morena i les SerraladesBètiques. La depressió en un primer moment va estar oberta al mar, però després es va convertir en un llac que es va anar reblint lentament mentre quedaven prop de la costa extenses zones d'aiguamollts i pantanoses.
Al voltant dels aiguamolls hi ha una ampla franja de dunes formades pels vents.
Meseta: Durant el moviment alpí va quedar fracturada en dos grans blocs: la Submeseta nord i laSubmeseta sud.
La submeseta nord està envoltada de muntanyes i és travessada d'est a oesta. Els rius de la Submeseta Nord superen el desnivell que hi ha entre la Meseta i en peneplà.
La submeseta sud està formada per dos altiplans separats per les Muntanyes de Toledo: l'altiplà solcat pel riu Tajo i l'altiplà de la conca hidrogràfica del Guadiana

3. Indica les principals característiques...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comentarios de texto
  • Comentario De Texto
  • comentario de texto
  • comentario de texto
  • COMENTARI DE TEXT
  • Comentario De Texto
  • el comentario de texto
  • COMENTARIO DE TEXTO

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS