Components de la pila

Páginas: 2 (450 palabras) Publicado: 14 de noviembre de 2014
Solució salina: líquid compost d'aigua i sal

*Alcalí: els *alcalís són òxids , hidròxids i carbonats dels metalls alcalins. *Actuan com a fortes bases i són molt *hidrosolubles. Aquest material éscapaç de cremar la pell, igual que els àcids forts. Exemple amoníac, hidròxid amònic, hidròxid i òxid càlcics, hidròxid i carbonat *potásico, hidròxid de sodi, carbonat, hidròxid, peròxid i silicatssòdics i fosfat *trisódico.

Manganès (*Mn): és un element químic que a l'excés és tòxic, poden provocar efectes adversos en el sistema nerviós, respiratori i uns altres.

Carboni: és un elementquímic, sòlid a temperatura ambienti. Els compostos de carboni, present en els gasos de fuita dels motors de combustió, i el *cinauro (*Cn),són extremadament tòxics per als mamífers, entre ellsnosaltres (els humans). Per contra,molts altres compostos no són tòxics sinó essencials per a la vida.

Mercuri: és un metall pesat, platejat, que a temperatura ambienti és un líquid inodor, és nociu perinhalació, ingestió i contacte. És producte molt *irritante per a la pell, ulls i vies respiratorias.en contacte amb l'aigua forma una substància que provoca en l'ésser humà greus desordenis nerviosos.Liti: és un element químic (Li). El liti pur és letalment inflamable i lleugerament explosiu quan s'exposa a l'aire i especialment a l'aigua. És a més corrosiu pel que requereix l'ocupació demitjans adequats de manipulació parell evitar el contacte amb la pell.
El liti és altament tòxic.

Ferro: és un element químic (Fe). És un dels elements més abundants de l'escorça terrestre,representant un 5% ,entre els metalls, i només l'alumini és més abundant. El ferro a l'excés és tòxic. Quan el ferro es troba dins de nivells normals els mecanismes antioxidants de l'organisme poden controlaraquest procés.

Plom: pot danyar el sistema nerviós, els ronyons i el sistema reproductiu.

Cadmi: és una substància *cancerígena que si es respira en altes concentracions produeix greus lesions...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • GD COMPONENTS
  • Components paralingüístics
  • Components de la Bateria
  • Pilas
  • Las pilas
  • pila
  • pilas
  • pilas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS