Contabilidad financiera

Páginas: 6 (1273 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2009
Treball Comptabilitat Financera I

Alumne: Carlos Gutiérrez Rodríguez
Assignatura: Comptabilitat Financera I
Professor: Alfred Salvador Pitarch
Curs: 1º Ciències Empresarials
Data: 23/02/2009

PART TEÒRICA.

Curs 2008-2009

1a entrega. Setmana del 23 al 27 de febrer de 2009. Grups M1, M2, M3

Respon de forma àmplia, a les següents qüestions:

1) Explicaamb paraules i no amb gràfics el moviment dels fluxos a l’interior de l’empresa.

Una empresa sorgeix de l’idea d’una o més persones. Per poder crear una empresa es necessita aconseguir un capital mínim. Aquest capital es basa en l’entrada de diners per poder desenvolupar les activitats que es volen portar a terme. El moviment de fluxos són els diversos moviments o accions que es produeixen ambl’activitat empresarial. Intervenen dos unitats, principalment, que són les empreses (producció) i el consum (famílies).
Hem de combinar la compra i venda de factors productius per així aconseguir el nostre objectiu que és trobar un benefici. Amb aquests factors nosaltres podem produir productes acabats preparats per la seva distribució i venda que seran adquirits per l’unitat consum.
Aquestsproductes acabats que es troben als magatzems formarien el que anomenem “estoc”.

2) Explica els requeriments de la informació econòmica i el què significa la imatge fidel.

La informació econòmica de l’empresa ha de complir una sèrie d’objectius. Entre els requeriments de l’empresa podem trobar la necessitat de donar una imatge objectiva, independent de les persones que elaboren aquestainformació. També ha de ser una informació creïble de cara als consumidors com a altres empreses. La informació ha de ser clara i útil per poder prendre decisions. També ha de ser una informació rellevant i completa per als usuaris. Ha de ser una informació oportuna i que reflecteixi dades econòmiques reals de l’empresa. Per últim podem dir que la informació ha de ser comparable i ha de prevaldre elfons sobre la forma.
Imatge Fidel: L’imatge fidel seria aquell sistema que reflecteixi en qualsevol moment la màxima precisió possible. El criteri de comptabilització de l’empresa ha de ser aquell que millor permet conèixer la realitat de l’operació reflectida, i no el que convingui en qualsevol moment per criteris aliens a la comptabilitat.

3) Explica els comptes que utilitza lacomptabilitat.

La comptabilitat fa servir el balanç, la compta de pèrdues i guanys, l’estat de canvi del patrimoni net, l’estat de flux d’efectiu i la memòria. El balanç és un informe financer que reflecteix la situació del patrimoni d’una entitat en un moment determinat. El balanç s’estructura a través de tres conceptes patrimonials que són l’actiu, els passius i el patrimoni net.
El compta depèrdues i guanys és un document obligatori per a les empreses. Consisteix en dividir les pèrdues i guanys de diferents tipus i obtenir un resultat, abans i desprès d’impostos.
L’estat de canvi del patrimoni net consta de dues parts. La primera part és el “Estat d’ingressos i despeses reconegudes” que recull els canvis al patrimoni net. La segona part s’anomena “Estat total de canvis en el patrimoni net”i informa de tots els canvis produïts en el patrimoni net.
L’estat de flux d’efectiu informa de les entrades i sortides d’efectiu distribuïts en tres categories que són les següents, activitats operaries, inversions i de finançament.
La memòria completa, amplia i comenta l’informació dels altres documents que formen els comptes que utilitza la comptabilitat.

4) Resumeix l’apartat I del’introducció del PGC

El PGC (Pla General de Comptabilitat) es va aprovar el 20 de desembre de 1990. Amb la seva aprovació es va aconseguir una harmonització de les normes comptables amb el dret comunitari. Tot això es va produir després de l’entra de Espanya a la Unió Europea. El PGC ha estat bàsic per la normalització d’un Dret Comptable de caràcter internacional. Els desenvolupaments...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contabilidad Financiera
  • contabilidad financiera
  • Contabilidad Financiera
  • Contabilidad financiera
  • Contabilidad financiera
  • Contabilidad financiera
  • contabilidad financiera
  • contabilidad financiera

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS