Contaminació acústica i radioactiva

Páginas: 20 (4893 palabras) Publicado: 7 de noviembre de 2011
La Contaminació Acústica i Radioactiva
La Contaminació Acústica i Radioactiva

Eduard Cojocarelu
Tecnologia
1r Batxillerat
Índex
Índex

Introducció contaminació acústica...........................................................pàg 3-4
Nivells del soroll.......................................................................................pàg 4
Efectes del soroll sobre lasalud..............................................................pàg 5-6
Gestió ambiental del soroll......................................................................pàg 7
Introducció contaminació radioactiva......................................................pàg 8
Fonts de contaminació radioactiva..........................................................pàg 8-9
Residusradioactius.................................................................................pàg 9-11
Perills de la radioactivitat.........................................................................pàg11
Efectes de la radioactivitat.......................................................................pàg12
Substàncies radioactivesi condicions ecològiques de la contaminació..........................................pàg13-14
Pluja radioactiva.....................................................................................pàg14-15
Conclusió.................................................................................................pàg 15

La contaminació acústica és considerada per la majoria de la població de lesgrans ciutats com un factor mediambiental molt important, que incideix de forma principal en la seva qualitat de vida. La contaminació ambiental urbana o soroll ambiental és una conseqüència directa no desitjada de les pròpies activitats que es desenvolupen en les grans ciutats.
El terme contaminació acústica fa referència al soroll quan aquest es considera com un contaminant, és a dir, un somolest que pot produir efectes fisiològics i psicològics nocius per a una persona o grup de persones. La causa principal de la contaminació acústica és l'activitat humana, el transport, la construcció d'edificis i obres públiques, la indústria, entre d'altres. Els efectes produïts pel soroll poden ser fisiològics, com la pèrdua d'audició, i psicològics, com la irritabilitat exagerada. El soroll esmesura en decibels (dB), els equips de mesura més utilitzats són els sonòmetres. Un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), considera els 50 dB com el límit superior desitjable.
Tècnicament, el soroll és un tipus d'energia secundària dels processos o activitats que es propaga en l'ambient en forma de ondulatòria complexa des del focus productor fins el receptor a una velocitatdeterminada i disminuint la seva intensitat amb la distància i l'entorn físic.
La contaminació acústica pertorba les distintes activitats comunitàries, interferint la comunicació parlada, base aquesta de la convivència humana, pertorbant el somni, el descans i la relaxació, impedint la concentració i l'aprenentatge, i el que és més greu, creant estats de cansament i tensió que poden degenerar enmalalties de tipus nerviós i cardiovascular.
Existeix documentació sobre les molèsties dels sorolls a les ciutats des de l'antiguitat, però és a partir del segle passat, com a conseqüència de la Revolució Industrial, del desenvolupament de nous mitjans de transport i del creixement de les ciutats quan comença a aparèixer realment el problema de la contaminació acústica urbana. Les causes fonamentals són,entre altres, l'augment espectacular del parc automobilístic en els últims anys i el fet particular de que les ciutats no havien estat concebudes per suportar els mitjans de transport, amb carrers estrets i ferms poc adequats.
A més d'aquestes fonts de soroll, a les nostres ciutats apareix una gran varietat d'altres fonts sonores, com són les activitats industrials, les obres públiques, les de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La contaminacio acustica
  • Contaminació acústica
  • La Contaminació Acústica
  • Contaminaci n Radioactiva
  • Normativa sobre contaminació acustica
  • CONTAMINACIO I CIUTADANIA 2TRIM
  • Guía De Ejercicios De Acústica I
  • Radioactividad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS