Contrato Mantenimiento Rite

Páginas: 2 (334 palabras) Publicado: 4 de abril de 2012
CONTRACTE MANTENIMENT ENTRE EL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ D’ACS SOLAR I L’EMPRESA AUTORITZADA

CONTRACTE DE MANTENIMENT EXCLUSIU PER INSTAL·LACIONS D’ACS SOLAR UBICADES EN EDIFICIS DE VIVENDES.Instal·lacions realitzades amb el RITE de 1998

Instal·lacions realitzades amb el RITE de 2007

Es contracta d’acord a la ordenança municipal de Salou (Ordenanaça reguladora de l’incorporacióde l’energia soar activa al edificis i construccions situats al terme municipal de Salou)

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

Titular: ______________.
Adreça: ________________
Localitat:__________________
Representant autoritzat:

EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORITZADA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
REGISTRE INDUSTRIAL xxxxxxxxxxxx
C/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel – xxxxxxxxxxx mail xxxxxxxxxxx

DADESSUBMINISTRE

Entitat inspecció i control: _______
Adreça: _________________
Edifici Tipus: _______________

NOTES:

El titular de la instal·lació es compromet a no manipular per ell mateix niper instal·ladors no autoritzats cap de les parts de la instal·lació, el manteniment de les quals es contracta. Tampoc podrà intervenir cap altre instal·lador, exceptuant que prèviament l’Empresainstal·ladora que subscriu hagi estat informada de la rescissió del contracte, sempre i quan el titular de a instal·lació comuniqui per escrit a l’Ajuntament ‘esmentada petició.

Així mateix l’empresainstal·ladora que subscriu el present contracte, podrà donar-lo per finalitzat comunicant-ho per escrit tant al titular com a l’Ajuntament. Inicialment la duració del contracte serà de :

•1 any

Totes les despeses, taxes, impostos, etc… que originin les inspeccions, adequacions, noves instal·lacions, mantenimens, etc… aniran sempre a càrrec del titular de la instal·lació.

Quedaconvingut, que ambdues parts, si ho consideren oportú, tindran potestat per presentar i acceptar respectivament els pressupostos que originin els treballs de qualsevol naturalessa que s’hagin de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contrato Por Mantenimiento
  • Contrato de mantenimiento
  • contrato de mantenimiento
  • CONTRATO DE MANTENIMIENTO
  • Contrato Mantenimiento Instalacion Fotovoltaica
  • CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
  • Modelo contrato mantenimiento solar
  • Contrato Mantenimiento Jardineria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS