Criminologia

Páginas: 4 (841 palabras) Publicado: 20 de diciembre de 2011
Per Göppinger, la criminologia és una ciència empírica, tot hi no ser una ciència exacta, la criminologia aporta una informació contrastada, vàlida i fiable, doncs utilitza el mètode científic i larelació causa-efecte per tal d'obtenir informació sobre el problema criminal. La criminologia és també, interdisciplinària, doncs utilitza altres disciplines com la psicologia, la sociologia, lamedicina o la antropologia en la seva basant criminal, intentant unir les diferents informacions i teories que cada una d'aquestes disciplines té envers el crim, per tal d'obtenir una teoria pròpia perexplicar el sorgiment i comissió del delicte, i al mateix temps, gràcies a la explicació del fet delictiu, crear estratègies per trobar una possible solució per tal d'evitar el delicte.

Lacriminologia també intervé en el tractament dels infractors, dissenyant tècniques per buscar l' evitació de futurs delictes i buscant la reinserció del delinqüent.

En la criminologia existeixen duesmetodologies per a la investigació, la metodologia quantitativa i la metodologia qualitativa, ambdues tenen un caràcter empíric i poden aportar objectivitat, però tenen diferencies substancials.

En lametodologia quantitativa es treballa sobre una hipòtesi plantejada anteriorment, recol·lectant i analitzant les dades obtingudes per tal de trobar uns patrons de comportament d'una població més amplia iarribar a una conclusió sobre la hipòtesi plantejada, per tant, és un mètode deductiu.
Per aconseguir aquestes conclusions, la metodologia quantitativa utilitza mesuraments numèrics i estadístiques desde un punt de vista del investigador i de manera més distant què no pas en la metodologia qualitativa, on l 'investigador és més proper i es busca el punt de vista del subjecte dins d'un context mésacotat que no pas el de la metodologia quantitativa. La metodologia qualitativa doncs, utilitza més la observació i les descripcions, és un mètode flexible on van sorgint les hipòtesi i les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Criminologia
  • Criminologia
  • criminologia
  • criminologia
  • criminologia
  • Criminologia
  • criminologia
  • CRIMINOLOGIA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS