Derecho 1º Evaluación

Páginas: 3 (735 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
AVALUACIÓ

2.- Definició de Llei. Pots representar de forma gràfica la jerarquia de les normes?
És una norma jurídica escrita, promulgada, publicada, donada a conèixer i sancionada per el rei.3.- Sabries explicar la diferència entre norma jurídica i norma moral.
Norma jurídica es una norma establerta per la llei, mentre que norma moral es una norma no escrita però que es dona percorrecta.
4.- Sabries explicar que es el Consell General del Poder Judicial?
Es un òrgan constitucional, integrat per jutges que exerceix funcions de govern del poder judicial.
5.- Quan s’apliquen elsprincipis generals del dret i que són?
Els principis generals del Dret són els enunciats normatius més generals que sense haver estat integrats a l'ordenament jurídic en virtut de procediment formalsformen part d'ell.
Aquests principis són utilitzats pels jutges i els legisladors per a interpretar normes jurídiques l'aplicació de les quals resulta dubtosa.
6.- Quines són les diferencies entreels Decrets Lleis i els Decrets Legislatius?
El decret legislatiu pot ser aprovat per el Govern de l’Estat com per les competències d’una comunitat autònoma, consisteix en una norma que o bédesenvolupa els principis d’una llei prèvia dictada amb aquesta finalitat de desplegament posterior per el Govern, o bé refon en un sol text el contingut de diverses lleis d’acord amb l’autorització prèviaatorgada de manera expressa per el Parlament mitjançant llei ordinària.
El decret llei, només pot ser aprovat per el Govern de l’Estat i únicament en els casos de necessitat urgent i extraordinària.Exigeix sempre que sigui ratificat amb posterioritat per el Congrés.
7.- Definició de Dret. Diferencies entre majoria absoluta i simple.
És el conjunt de normes que regulen la convivència social ipermeten resoldre els conflictes interpersonals.
Majoria simple es el sistema de votació mitjançant el qual es requereix, per a aprovar una decisió, més vots a favor dels quals són en contra. És a dir,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • evaluacion 1º básico
  • Evaluacion De Biologia De 1º
  • Temario 1º evaluacion
  • evaluación inicial 1º bach.
  • La logica.- derecho 1º año.
  • Introduccion Al Derecho 1º Parcial
  • derecho 1º parcial ubp
  • 1º prueba pt en curriculum y evaluación

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS