Dom Tica

Páginas: 2 (460 palabras) Publicado: 7 de abril de 2015
TREBALL DOMÒTICA
1.Què entens per domòtica?

La domòtica és el conjunt de tecnologies aplicades al control i la automatització inteligent de la vivenda, que permet una gestió eficaç de l'ús de laenergia, a més d'aportar seguretat, confort i comunicació entre l'usuari i el sistema. Un sistema domòtic és capaç de recollir informació provinent d'uns sensors o entrades, processar-la i emetre ordresa uns actuadors o sortides. El sistema permet accedir a xarxes exteriors de comunicació o informació.

2.Explica el funcionament dels següents sistemes presents a un habitatge amb domòtica:
Gestióenergètica ( Ex: Cuina domòtica)
Els electrodomèstics estan connectats a una xarxa local, on també està connectat un ordinador que està connectat a Internet, cosa que li permet auto diagnosticarproblemes i anar a les pàgines dels fabricants per arreglar-los, al que se li pot afegir el control a distància.
Seguretat ( Ex: Càmera de vigilància)
El CTTV (Circuit Tancat de Televisió) són un conjunt decàmeres que es col·loquen dintre i fora de la casa. Les imatges gravades per les càmeres arriben a un servidor controlat per un ordinador que deriva la informació als usuaris i a empreses deseguretat.
Comunicacions ( Ex: Comunicació i oci)
Una casa pot tenir una red informàtica pròpia, on estan connectats els dispositius electrònics d'aquesta casa. Els aparells es poden connectar a dos reds,inalàmbriques(wireless) o alàmbriques(Ethernet).
Comoditat i accessibilitat ( Ex: Integració dels sistemes)
Una casa domòtica permet que tots els dispositius electrònics estiguin connectats i puguin estarsota un mateix control programable per facilitar les feines domèstiques i millorar la calitat de vida dels seus habitants. Per aconseguir-ho, tots els aparells han d'estar interconnectats mitjançantun sistema, ja sigui alàmbric o inalàmbric.

3. Anomena i explica exemples pràctics d’aplicació de la domòtica.
La domòtica permet:
- Estalvi energètic: Gestiona inteligentment la iluminació,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Dom Tica
  • Proyecto Dom Tica
  • Dom Tica Tecnolog A
  • Rob Tica Dom Tica Red Dom Stica E Inteligencia Artificial
  • Dom tica
  • Dom Tica
  • Dom Tica
  • Dom Tica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS