DOSSIER_JUNY_4t_ESO_FISICA_I_QUIMICA

Páginas: 5 (1121 palabras) Publicado: 15 de octubre de 2015


1r TRIMESTRE: QUÍMICA

1 Símbols dels elements químics
a) Escriviu el nom corresponent al símbol de cada element químic
Na

Cs

Au

Br

Ti

Hg

I

S

Mg

Ne

U

Ag

Ge

K

Sn

F

Al

Co

B

Sb

Sc

Mn

As

Os

b) Escriviu el símbol corresponent al nom de cada element químic

Calci

Fòsfor

Silici

Rodi

Zinc

Bari

Heli

Níquel

Oxigen

Molibdè

Coure

Criptó

Liti

Vanadi

Bismut

NitrogenPlatí

Clor

Crom

Plom

Beril·li

Arsènic

Cadmi

Gal·li

2.Donats uns elements químics, com ara Co, K, Ba, Cr, Cs, Br, Ne, Sr, F, Be, Hg, relacionar-los amb la família a la qual pertanyen:

Metalls alcalins
Metalls alcalinoterris
Metalls de transició
Halògens
Gasos nobles

3.Característiques dels tres tipus d’enllaç: iònic, covalent i metàl·lic. Cal saber posar exemples o identificar-les.4. Nomenclatura i formulació
Òxids nomenclatura de Stock
Fe2O3

CO2

CuO

K2O

Cr2O3

Br2O5


òxid de crom (II)

òxid de sofre (IV)

òxid de clor (VII)

òxid de calci

òxid de manganès (VI)

òxid d’alumini
Òxids nomenclatura estequiomètrica o sistemàtica

triòxid de dinitrogen

monòxid de carboni

monòxid de calci

heptaòxid de dibrom

òxid de dimercuri

triòxid de sofre
CO2

Br2O5

Cl2OPtO2

CrO

Au2O3

Hidrurs metàl·lics nomenclatura de Stock
LiH

CaH2

CrH2

SrH2


hidrur de magnesi

hidrur d’alumini

Hidrur de crom (III)

hidrur de sodi

hidrur de coure (I)
Hidrurs no-metàl·lics de caràcter àcid
HCl

HI


selenur d’hidrogen

fluorur d’hidrogen

bromur d’hidrogen

sulfur d’hidrogen
Hidrurs no-metàl·lics no àcids
CH4


amoníac


Hidròxids nomenclatura de Stock
KOH

AgOHFe(OH)3

Zn(OH)2

Mg(OH)2


hidròxid de calci

hidròxid de sodi

hidròxid de coure (II)
HgOH


hidròxid de crom (II)

hidròxid d’alumini


Hidròxids nomenclatura estequiomètrica o sistemàtica

trihidròxid d’alumini

trihidròxi de níquel

dihidròxid de mercuri

monohidròxid de coure

monohidròxid de liti

dihidròxid de calci

dihidròxid de níquel
Fe(OH)2

HgOH

AgOH

Fe(OH)3Hidràcids (són hidrurs deno metall en dissolució aquosa)

àcid bromhidric

àcid iodhídric
H2S

HCl

HFOxàcids més importants
HNO3

H2SO4

H2CO3

H3PO4

Sals dels hidràcids (només nomenclatura de Stock)

clorur de sodi
KCl

CaCl2


clorur de magnesi

sulfur de ferro (II)
KBr

Sals dels oxàcids més importants (només nomenclatura de Stock)

sulfat de calci
MgSO4

KNO3


5.Relaciona cada concepte amb la fórmulacorresponent: ciclopentà, àcid acètic, metanol, èster, benzè, glicerina, acetilè, propanona, metilbutà, aminoàcid.

6.En cadascuna de les molècules següents assenyala el grup funcional i el radical respectivament.
(1) (2) (3)
7. Indica quins grups funcionals apareixen en les molècules de l’exercicianterior.2n TRIMESTRE: FÍSICA I

1. Observa la gràfica i completa les preguntes següents:a) En quina posició es troba el mòbil, respectivament, al cap de 2, 4 i 6 segons de començar el moviment?
b) Quin desplaçament fa de 0 a 2 segons? I de 2 s a 5 s?
c) Té el mateix sentit el moviment durant tot el temps? Hi ha algun moment on es produeixi un canvi de sentit o hagi estataturat? Especifica-ho.
d) Quines són les posicions inicials i finals del moviment, el desplaçament total i l’espai recorregut pel mòbil?2. Dibuixeu el gràfic espai- temps corresponent a la taula. Es tracta d’un moviment uniforme o variable?
Temps
(min)
Posició (km)
1.
5
500
2.
10
1 500
3.
15
4 000
4.
20
7 000
5.
25
10 000
6.3. Escriu les equacions de la posició en funció deltemps, per a cadascun dels moviments les característiques dels quals figuren en la taula

Mòbil
posició inicial (m)
velocitat inicial (m/s)
acceleració
(m/s2)
A
2
20
-4
B
0
-8
6
C
-6
12
-2
D
5
0
10
E
10
5
0

A

B

C

D

E


4. Furius Baco és el nom d’una atracció de Port Aventura del tipus anomenat “Accelerator Coaster”. Les vagonetes surten llançades de 0 a 135 km/h en 3,5 s. Calcula...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS