Eac ioc

Páginas: 7 (1607 palabras) Publicado: 10 de junio de 2011
2. Per què és important l'entrenament en les habilitats socials? Enumera i resumeix en un parell de frases les principals habilitats socials treballades a la unitat. (2 p)
És important l'entrenament de les habilitats socials perquè aquestes ens permeten millorar les nostres interaccions amb les persones de tal manera que ens ajuden a sentir-nos bé, a obtenir allò que ens hem proposat,aconseguir que els altres no ens obstaculitzin el camí sempre respectant els seus interessos. Entrenant les habilitats socials aconseguirem coneixer un ampli repertori d'habilitats comunicatives, aprendrem a seleccionar les habilitats en funció de les característiques de cada situació i a utilitzar-les fins incorporar-les al nostre repertori.

Les habilitats que hem treballat en aquesta unitat sónl'escolta activa, la formulació de preguntes, l'expressió de la opinió pròpia, com iniciar una conversa, mantenir o canviar una conversa, acabar una conversa, donar informació útil, rebre crítiques, fer riure, fer front a la pressió de grup, fer i rebutjar peticions, defensa dels drets propis, expressar sentiments i afecte, donar instruccions, disculpar-se, demanar ajut i fer front a l'hostilitat.

3.Tens la possibilitat de treballar a Noruega (coneixes l'idioma) amb molt bones condicions econòmiques i un contracte fixe. Elabora un quadre de valoració dels avantatges i inconvenients i avalua'l posteriorment fins a arribar a una decisió coherent. (0,5 p)

Presa de decisions. Valoració dels avantatges i inconvenients

Avantatges
Inconvenients
Alternatives
Curt termini
Llarg terminiContracte de treball fixe
Família i parella lluny
Portar a la parella a viure a Noruega

Nivell de vida millor
Bones condicions econòmiques
Clima

Aconseguir una bona fluïdesa en l'idioma.
Conèixer millor l'idioma
Adaptació a una nova vida

Deixar tota la meva vida aquí i la meva llar.
Fer viatges a Espanya.

La meva decisió final seria desestimar l'oferta i quedar-me aquí a Barcelona.Valoro molt tenir a la meva família aprop ja que hem estat separats uns anys i ha sigut molt difícil per a tots i tinc un pis amb la meva parella i futurs projectes que no puc deixar encara que les condicions econòmiques fossin molt bones, prefereixo viure amb el que tinc aquí ara i ser feliç.

4. Enumera les principals funcions de la comunicació i posa un petit exemple d'una situació educativaa cadascuna d'elles. (0,5 p)

Les principals funcions de la comunicació són les següents:
Informativa: Transmissió i recepció d'informació. Proporciona a l'individu tot el cabal de l'experiència social i històrica, i també la formació d'hàbits, habilitats
i conviccions. En aquesta funció l'emissor influeix en l'estat mental intern del receptor aportant nova informació.
Ex: Reunionsinformatives de principi de curs.

Valorativa: l'emissor ha d'atorgar al seu missatge la càrrega afectiva demanada. No tots els missatges requereixen la mateixa emotivitat, i per això és de summa importància per a l'estabilitat emocional dels subjectes i la seva realització personal. Gràcies a aquesta funció, els individus poden establir una imatge de si mateixos i dels altres.
Ex: Felicitar a uninfant quan ha realitzat una tasca correctament.
Reguladora: Regulació de la conducta de les persones respecte dels seus semblants. De la capacitat auto reguladora i de l'individu depenen l'èxit o el fracàs de l'acte comunicatiu.
Ex: Cridar l'atenció i corregir a un infant quan no està fent el que toca o molesta als companys. Li explicarem la manera en que la ha de fer per tal de corregir.

5.Després de llegir la situació que es detalla a continuació, especifica: (1 p)
Quin tipus de conflicte es dóna?
Què faries per solucionar-ho?
El professor de Didàctica ens ha encarregat fer un treball en grup. En el meu grup, en pocs minuts hem repartit la feina i hem quedat per trobar-nos la propera setmana, a fi de portar i saber que ha fet cadascú.
Avui ens hem trobat una altra vegada...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EAC
  • Ioc Hamlet
  • xml ioc
  • Eac Politicas De Empresa
  • Eac Comunicacion Empresarial
  • Historia IOC Primer lliurament
  • ioc socials comarques agricoles
  • Ioc La Segunda Guerra Mundial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS