Economia y lengua

Páginas: 3 (684 palabras) Publicado: 5 de enero de 2012
ECONOMIA E LINGUA

O pobo que deixa perder a súa palabra creada, herdada, usada, revelada, aquela que lle é propia e singular, a que é unicamente súa, está empobrecendo o mundo e perpetrando o seupropio xenocidio Manuel María

1. LINGUA GALEGA NO MERCADO. A relación entre lingua e economía pode afrontarse dende distintos puntos de vista, en canto son dous elementos esenciais e mesmoimprescindibles en calquera sociedade. Os individuos precisamos un sistema de comunicación eficaz para relacionarnos, e a lingua constitúe un aspecto básico do comportamento humano que pode ser obxecto deanálise económica. O derradeiro obxectivo de calquera actividade económica é a satisfacción das necesidades do individuo ou individuos que as realizan. A eles corresponde definir cales son os interesesque perseguen, os recursos e as opcións de que dispoñen para acadalos. En cada momento, e antes de actuar, analizan os seus custos e beneficios e toman as súas decisións. Nunha sociedade como Galiciaonde conviven dous idiomas distintos, podemos analizar o comportamento dos axentes no mercado da lingua. A decisión final de cada persoa responde ás expectativas dos custos e beneficios que terá porempregar cada unha delas, e sobre todo á súa percepción da comparación entre as dúas posibilidades, ou mesmo respecto de calquera outra lingua que puidera usar para comunicarse. En principio acomunicación é un xogo cooperativo, no que o obxectivo das partes é entender e darse a entender. Se un dos axentes só coñece un idioma, este será a lingua usada, ou no peor dos casos empregará acenos. Cando haidous idiomas posibles de comunicación, asumindo no noso caso que a maioría das persoas poden utilizar o galego ou o castelán para relacionarse, a escolla da lingua dependerá da percepción dosbeneficios e custos netos en cada caso, e optará por aquela que maximice os seus intereses. Os recursos necesarios para aprender calquera das linguas (o custo para a persoa de poder utilizalas) é...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Importancia De Las Lenguas Modernas En La Golbalizacion De La Economia
  • Lengua Lengua Traba Lengua
  • Lengua
  • Lengua
  • Lengua
  • Lenguas
  • lengua
  • lengua

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS