economia

Páginas: 3 (620 palabras) Publicado: 22 de septiembre de 2014


PRÀCTICA NÚM. 3: ANÀLISI ESTRUCTURAL DEL SECTOR DE L’ENVÀS DE VIDRE BUIT A ESPANYA*

OBJECTIUS:
Proposar una metodologia d’anàlisi per estudiar l’entorn competitiu.
Fomentar lainvestigació en els estudiants.

 TREBALL QUE CAL FER
1. Tenint en compte la informació que teniu sobre el cas, analitzeu l’interès d’aquest sector.
2. Tenint en compte les característiques delsector, assenyaleu quines podrien ser les variables en què es fonamenta l’estratègia competitiva de l’empresa més eficient per a aconseguir aquesta millor posició.


El sector del vidre buit estàintegrat per sis empreses, les xifres de vendes de les quals són:
Empresa
Tones venudes
VICASA (G. Saint Gobaint)
550.105
Giralt Laporta (G. Owens Illinos)
142.450
Vidrieras de Alava (G. Delclaux)119.770
Vidrieras Rovira
109.577
Vidrieras Vilella (GBSN)
98.619
Vidrieras Leonesas (GBS)
68.465
Tones venudes
1.095.770


Productes principals:
82% de les vendes: botelles
14% de lesvendes: pots
4% de les vendes: flascons (amb pèrdua contínua de participació)

La capacitat de diferenciació dels productes per part dels fabricants és escassa. Cada empresa disposa de la tecnologianecessària per a satisfer les comandes dels demandants d’acord amb les seues especificacions, i resulten molt escasses les possibilitats de diferenciació efectiva.
L’equipament productiu necessari pera la fabricació consta d’un forn de fusió de vidre, la capacitat mínima eficient del qual és de 200 tones/dia (73.000 tones/any), i maquinària d’emmotllament per a la preparació i l’acabat delsenvasos. El procés de fabricació als forns és ininterromput les 24 hores del dia (s’aturen cada 5 o 6 anys per a les reparacions) i la maquinària d’emmotllament permet la producció en sèrie de lots (commajor és la grandària del lot major és el rendiment i menor és el cost).
La inversió financera necessària per a l’equipament productiu és molt elevada i, a més, es tracta d’actius de difícil...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS