Economiaa

Páginas: 153 (38144 palabras) Publicado: 18 de diciembre de 2013
S O L U C I O N A R I
ECONOMIA
DE L’EMPRESA

1
Autors del llibre de l’alumne
Clara González
Montserrat Pina
Josep Alfaro

BARCELONA – MADRID – BOGOTÀ – BUENOS AIRES – CARACAS – GUATEMALA
MÈXIC – NOVA YORK – PANAMÀ – SAN JUAN – SANTIAGO – SÃO PAULO
AUCKLAND – HAMBURG – LONDRES – MILÀ – MONT-REAL – NOVA DELHI – PARÍS
SAN FRANCISCO – SYDNEY – SINGAPUR – SAINT LOUIS – TÒQUIO – TORONTO Economia de l’empresa 1 · Batxillerat · Solucionari
No és permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni el seu tractament informàtic, ni la transmissió de cap forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic,
per fotocòpia, per registre o d’altres mitjans. Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o esca­ejar algun fragn
ment d’aquesta obra.

Drets reservats ©2012, respecte a la segona edició en català, per:
McGraw-Hill/Interamericana de España, S.L.
Edificio Valrealty, 1a planta
Basauri, 17
28023 Aravaca (Madrid)
Autors del llibre de l’alumne: Clara González, Montserrat Pina, Josep Alfaro
Editora: Alèxia P. Alegre i Germà Bustamante
Edició: PGE, S.L.
Disseny d’interiors: dfrente.esComposició: N. Film Ideal 2000, S.L.

ÍNDEX

j Solucionari del Llibre de l’alumne
j Bloc 1


Unitat 1. L’empresa i l’entorn
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lectures de suport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprova el teu nivell . . . . . . . . . . . . . . . . .5
6
79

Unitat 2. Formes jurídiques d’empreses
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Comprova el teu nivell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Unitat 3. El procés de direcció
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lectures desuport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprova el teu nivell . . . . . . . . . . . . . . . . .Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Comprova el teu nivell . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

j Bloc 2
Unitat 5.El departament de recursos humans27
27
28
29

Unitat 6. El treball i la legislació
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lectures de suport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprova el teu nivell . . . . . . . . . . . . . . . . .

31
34
35
39

j Bloc 3
 nitat 7.La funció productiva i els costos
U
de l’empresa

Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lectures de suport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprova el teu nivell . . . . . . . . . . . . . . . . .Unitat 9. L’aprovisionament i les existències
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Lectures de suport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprova el teu nivell . . . . . . . . . . . . . . . . .

52
53
53
56

nitat 9. La valoració i l’administració de les
U
existències

Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Activitats finals. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 61
Comprova el teu nivell . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

j Bloc 4
 nitat 11. La funció comercial i l’anàlisi de
U
mercat

15
16
16
19

Unitat 4. L’organització interna de l’empresa

Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lectures de suport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activitats finals. . . . . . . . . ....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • economiaa
  • Economiaa
  • economiaa
  • economiaa
  • ECONOMIAA
  • Economiaa
  • Economiaa
  • economiaa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS