Ejemplo de memoria de monitor

Páginas: 23 (5729 palabras) Publicado: 29 de abril de 2011
MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES
ÍNDEX

1. Emmarcarament..............................................................................................................pàg. 3

1.1. El Centre...........................................................................................................pàg. 3

1.1.1. Marcinstitucional..............................................................................pàg. 3

1.1.1.1. Activitats de l’entitat...........................................................pàg. 3

1.1.1.2. Entorn sociocultural de l’entitat..........................................pàg. 3

1.1.2. Marc pedagògic general.....................................................................pàg. 4

1.2. Les pràctiques. Aspectos del períodeformatiu.................................................pàg. 4

1.2.1. Marc espaial i temporal.....................................................................pàg. 4

1.2.2. Marc pedagògic concret.....................................................................pàg. 5

1.2.2.1. Objectius generals...............................................................pàg. 5

1.2.2.2. Objectiusespecífics............................................................pàg. 5

1.2.2.3. Mitjans educatius................................................................pàg. 6

1.2.3 Els infants............................................................................................pàg.8

2. Acció educativa concreta................................................................................................pàg. 8

2.1.Preparació.........................................................................................................pàg. 8

2.1.1. Iniciativa i descripción a grans trets del que vol fer..........................pàg. 8

2.1.2. Objectius............................................................................................pàg. 8

2.1.3. Mitjanseducatius...............................................................................pàg. 9

2.1.4. Planning.............................................................................................pàg. 9

2.1.5. Aspectes organitzatius: material........................................................pàg. 9

2.2. Realització......................................................................................................pàg.10

2.3. Avaluació........................................................................................................pàg. 10

3. Valoració global de les pràctiques................................................................................pàg. 11

3.1. De la teva intervención i participación com a monitora.................................pàg. 11

3.2. Del conjunt del’experiència...........................................................................pàg. 12

Annexos.............................................................................................................................pàg. 13

1. Emmarcament

1.1 El centre

1.1.1 Marc Institucional

Les pràctiques han estat realitzades a l’Esplai Tecla Sala, situat al carrer Baró de Maldà nº 27 deL’Hospitalet del Llobregat (08901), telèfon 93 337 12 14. L’escola, però, té tres edificis: un per a parvulari, un per a primària (on he realitzat les pràctiques) i un altre per a ESO i batxillerat.

La institució titular del Col·legi Tecla Sala és la Fundació per a les Escoles Parroquials. Com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant lasocietat, l’Administració educativa, els pares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

L' Equip Directiu és l'òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l'acció educativa que es realitza en els diferents nivells de l'escola. Està format pel director, el subdirector, els dos caps d'estudis i el coordinador pedagògic.

El consell escolar és l'òrgan de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Memoria Monitor De Lleure
  • Memoria Monitor Tiempo Libre
  • Partes del monitor y tipo de memorias
  • memories monitor de lleure
  • memoria curs monitor lleure
  • Ejemplo de memoria
  • ejemplo de memorias
  • Un ejemplo de memorias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS