Ejercicios De Contabilidad Costes

Páginas: 5 (1040 palabras) Publicado: 8 de mayo de 2012
EXERCICI 1


L’empresa RAPSCO analitza el moviment d’existències d'una primera matèria, sense existència inicials, al llarg d’un determinat període.


COMPRES CONSUMS

Unitats Preu Unitari Unitats

04/02 200 82,00 08/02 230
06/02 150 81,50 12/02 140
10/02 300 80,50 16/02 360
14/02 250 80,50 20/02 220
18/02 350 80,00 24/02 180
22/02 100 80,50 28/02 170
26/0250 79,50


ES DEMANA:

1. Efectuar les valoracions dels consums, determinant els valors de les existències al final de cada període, mitjançant l'aplicació dels criteris dels preus mitjans continuats i FIFO.
2. Com justifiques que el valor de les existències sigui més gran en el criteri dels preus mitjans continuats que en el FIFO?

EXERCICI 2

L’empresa CRASH és unaempresa de distribució de cerveses.


Els repartidors de l’empresa es dediquen a lliurar caixes de cerveses als clients.


El salari dels repartidors es calcula a partir del sistema de retribució per primes.


Els treballadors que lliuren un volum de caixes per sobre de la mitjana tenen una remuneració de 0,035 €/caixa. (valor brut)

Els treballadors que lliuren un volum de caixes per sota dela mitjana tenen una remuneració de 0,022 €/caixa. (valor brut)

Per evitar situacions que anessin en contra dels convenis laborals tenen un salari mínim garantit de 950 €/mes. (valor brut)

Les dades d’aquest període són:

Volum mitjà de caixes previst per empleat: 50.000 caixes

Repartidor 1: 47.400 caixes
Repartidor 2: 51.800 caixes
Repartidor 3: 42.400 caixes

ES DEMANA

1.Calcula el cost del sou brut de cada repartidor en aquest període

EXERCICI 3

L’empresa MIL-ANO es dedica a l’elaboració de productes de joieria. Per al procés productiu, utilitza una sola maquinària que va ser adquirida l’1 d’abril de 2011.


Preu de compra : 210.000 € + 18% d’IVA


Despeses de transport i instal·lació : 10.000 € + 18% d’IVA


Despeses de manteniment: 300 €/mes


Vida útil : 20.000 hores efectives (treballades a 100% de capacitat)


Valor residual : 9.200 €


Coeficients de rendiment


Durant un 20% de la vida útil : 100%


Durant un 70% de la vida útil : 80%


Durant un 10% de la vida útil : 60%


ES DEMANA

1. Calcula el cost d’amortització per hora efectiva

EXERCICI 4


L’empresa 6&co té duesseccions principals (P i C) i dues seccions auxiliars (N i K)COST PRIMARI P = 10.000
COST PRIMARI C = 8.000
COST PRIMARI N = 3.000
COST PRIMARI I = 2.000

• El cost de N es distribueix en un 70% a P i en un 30% a K
• El cost de K es distribueix en un 80% a C i en un 20% a N

ES DEMANA

1. Liquidar l’estadística de costos

EXERCICI 5L’empresa MAXDAXfabrica dos productes (producte A i producte B) a través de quatre seccions de transformació (T1,T2,T3,T4).

La secció T1 manipula les primeres matèries necessàries per la a fabricació del producte A, i transfereix el producte semi-acabat a T3.

La secció T2 manipula les primeres matèries necessàries per a la fabricació del producte B, i transfereix el producte semi-acabat a T3.

La seccióT3 rep productes semiacabats provinents de T1 ó T2. Els manipula de manera independent i els transfereix com a semi-acabats a T4.

La secció T4 rep productes semiacabats provinents de T3 els manipula de manera independent i obté els productes acabats A i B.


Producció de A 50.000 unitats
Producció de B 75.000 unitats
Cost funcionament secció T1 6.200.000 €
Cost funcionament secció T24.500.000 €
Cost funcionament secció T3 8.700.000 €
Cost funcionament secció T4 10.200.000 €
Cost de P.M. per A 12.000.000 €
Cost de P.M. per B 8.900.000 €COEFICIENTS D'EQUIVALÈNCIA:

T3 T4

A 1 1

B 1,25 0,8ES DEMANA:

1. Representar gràficament el procés de fabricació.
2. Calcular el cost unitari dels productes semiacabats i del producte acabat....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ejercicios Contabilidad De Costes
  • Ejercicios contabilidad de costes
  • Guia de ejercicios contabilidad y costos
  • Ejercicios resueltos contabilidad y costos
  • Ejercicios De Contabilidad De Costos
  • Ejercicio Contabilidad De Costos
  • Ejercicio De Contabilidad-Costos Por Proceso
  • contabilidad de costos ejercicio mano de obra

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS