Ejercicios IVA

Páginas: 2 (468 palabras) Publicado: 27 de octubre de 2014
EJERCICIOS DE IVA

1- Calcula la quota reportada per operacions corrents que correspondrà a un empresari dedicat a la venda de gelats, que reuneix les característiques que s’indiquen tot seguit, enrelació amb la liquidació de l’IVA simplificat.

• En el comerç, només treballa el titular del negoci.
• La potència elèctrica instal•lada són 4 KW/h.
• Al local hi ha instal•lades dues taulesamb capacitat per a quatre persones cadascuna.
• El mòduls aplicables de l’activitat són:
Activitat: servei de xocolateries, gelateries i cafeteries. Epígraf IAE: 691,9
Mòdul Quota anualreportada per unitat
1. Personal empleat Per persona 2411,70 €
2. Potència elèctrica instal•lada Per Kw 100,78 €
3. Taules Per taula 32,75 €
També s’ha de calcular quant haurien de pagar cadascundel tres trimestres de l’any, sabent que el percentatge aplicable per al càlcul del pagament trimestral és del 9%.
2- Partim de les dades de l’Activitat 1, calcula:
a) La quota reportada peroperacions corrents.
b) La quota suportada per operacions corrents. Ha tingut unes despeses de 3.500 més un 21% d’IVA.
c) La quota anual si la quota mínima per operacions corrents és de 13% d la quotareportada per operacions corrents.
d) Pagament del quart trimestre.
3- A l’activitat d’un professional dedicat a la reparació d’articles elèctrics per a la llar corresponen els mòduls següents:Activitat: reparació d’articles elèctrics per a la llar. Epígraf IAE: 691,1
Mòdul Quota anual reportada per unitat
4. Personal empleat Per persona 4434,22 €
5. Superfície local Per m2 4,35 €Quota mínima per operacions corrents: 48% de la quota reportada per operacions corrents.
• En l’empresa treballa únicament el propietari.
• El local on desenvolupa l’activitat ocupa una superfície de80 m2.
• Les quotes d’IVA suportades per les seves adquisicions van ascendir a 2500 €.
• Percentatge aplicable sobre la quota reportada: 15% (per al càlcul dels 3 primers trimestres)
Calcula:
a)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ejercicio iva
  • Ejercicios de iva
  • Ejercicio De Iva
  • Ejercicios del iva
  • Ejercicio de IVA Chile
  • Ejercicios De IVA 2
  • Ejercicios Elaboracion Declaracion Iva
  • EJERCICIOS DE REGISTRO CON IVA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS