El protocol de kyoto

Páginas: 2 (264 palabras) Publicado: 4 de febrero de 2015
El Protocol de Kyoto, successor de la Convenció Marco de las Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, és un acord internacional assumit en 1997 en l'àmbit deNacions Unides que tracta de frenar el canvi climàtic. té com a objectiu que els països industrialitzats redueixin les seves emissions un 8 % per sota del volum del 1990,ja que els que estan en vies de desenvolupament no tenen cap restricció, com es el cas de la Xina, l'Índia, o el Brasil, per citar-ne els més contaminants. El seunom formal en anglès es Kyoto Protocol To the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Segons les xifres de la ONU, es preveu que la temperaturamitjana de la superfície del planeta augmenti entre 1,4 i 5,8 °C d'aquí al 2100, encara que els hiverns siguin més freds i violents. Això es coneix com a escalfamentglobal. "Aquests canvis repercutiran greument en l'ecosistema i en les nostres economies", senyala la Comissió Europea sobre Kyoto.
El compromís serà d'obligatoricompliment quan ho confirmen els països industrialitzats responsables d’ almenys, un 55 % de les emissions de CO2.
Alguns països, com Rússia si que estan interessats acomplir aquest protocol, així com la modernització de les seves instal·lacions, en especial les petrolieres, etc.
Al contrari, el govern dels Estats Units (tant ambBill Clinton, com George Bush, com amb Barack Obama), es neguen a confirmar el Protocol.
El protocol de Kyoto s’aplica a les emissions de sis gasos de efected’hivernacle:
diòxid de carbono (CO2);
metano (CH4);
óxido nitroso (N2O);
hidrofluorocarbonos (HFC);
perfluorocarbonos (PFC);
hexafluoruro de azufre (SF6).
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El protocolo de kyoto
  • Protocolo de Kyoto
  • protocolo de kyoto
  • protocolo kyoto
  • El protocolo de kyoto
  • Protocolo de kyoto
  • Protocolo De Kyoto
  • protocolo de kyoto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS