El sector del gas

Páginas: 16 (3979 palabras) Publicado: 23 de noviembre de 2009
DRET ECONÒMIC
(Anàlisi del Sector del Gas)

ÍNDEX

1. Conceptualització històrica dels serveis públics

2. Nota introductòria

3. Sector del gas

1. CONCEPTUALITZACIÓ HISTÒRICA DELS SERVEIS PÚBLICS

No és objecte del nostre estudi dur a terme una revisió històrica del concepte de servei públic. No obstant, no podem analitzar la situació actual sense tenir present l’esdevenird’aquest. Per això a grans trets crec convenint citar els fets que determinen la concepció present del servei públic.

Un estudi sistemàtic de les diferents èpoques del concepte de servei públic ens situaria en un marc temporal que abracés des del servei al Rei de l’Antic Règim al servei d’interès general que pretenem constituir avui dia. Ara bé, en aquest espai de temps el concepte en qüestió ha anatvariant d’acord amb els diferents corrents ideològics i polítics. I així ho reflexa clarament l’ordenament jurídic de cada època en la concepció que n’ha fet el dret públic tant en la seva vessant econòmica i administrativa.

Dit això, cito breument a mode de pinzellades els fets que han menat l’esdevenir del concepte actual de servei públic. Per una banda fou cabdal la posició que prenguerenels il•lustrats francesos que paradoxalment sota la idea de la llibertat individual comportà l’assumpció de competències per part d’un Estat enfortit. És molt gràfic Ariño quan parafraseja a Rosseau amb aquestes paraules: hi ha més assumptes públics que privats perquè la felicitat que proporciona a cadascú la gestió pública és superior a la suma de felicitat que cadascú pot proporcionar-se a símateix. No obstant, aquesta idea expansiva de l’Estat s’adoptà clarament a partir de mitjans del segle XIX. A l’estat policia se li atorgaren noves formes d’actuació encaminades cap a la prestació de serveis i al foment de l’activitat. Les causes foren vàries, entre elles el buit social que havia comportat el liberalisme ferotge. O una altra causa de més adient pel que fa al nostre estudi, com foula Revolució Industrial. D’aquesta en sorgeixen els serveis públics econòmics no vinculats a l’individu si no als sectors econòmics.

Ja en un primer moment el sectors econòmics nascuts de la Revolució Industrial (ferrocarril, gas, electricitat, telèfon, transports per carreteres) plantejaren conflictes ideològics. Era cert que aquests nous sectors evidenciaven les necessitats d’una societaturbana cada cop més fragmentada. Però per altra banda, la concepció liberal del laizzer faire no permetia la intervenció estatal. Tot això fou resolt amb la concessió administrativa, mecanisme pel qual l’estat propietari consentia la gestió i prestació del servei a particulars. Aquest procés d’intervenció estatal es culminà a través d’un altre instrument jurídic, la publicatio. Aquesta manifestava lavoluntat pública estatal de reservar-se la titularitat i gestió d’alguns sectors concrets expulsant els agents privats que restessin per a constituir un monopoli de caràcter públic. La plasmació d’aquests monopolis públics s’accentuà després de la Segona Guerra Mundial, a l’estat espanyol després de la Guerra Civil.

No obstant, a partir de la dècada dels noranta el procés sembla que s’hatornat a reinvertir. El corrent nacionalitzador ha topat amb la seva fi i ara es proposen alternatives fruit de la influència neoliberal. S’ha iniciat una iniciativa en els països occidentals de liberalitzar els sectors econòmics públics ja que es considera que l’estat s’ha fet massa gran. Liberalització que també ha vingut fortament instigada per la influència de la Unió Europea. Tot això ha fetque els sectors públics hagin passat a ser considerats sectors d’interès general a través d’un procés desregulador.2. NOTA INTRODUCTÒRIA

Després de la conceptualització històrica dels serveis públics, es important analitzar en base a l’article de Gaspar Ariño Ortiz, les activitats competitives i no competitives que es produeixen en cada sector. Per tal de realitzar aquest estudi...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mayores incrementos salariales estarán en sectores del petróleo y gas
  • Sector Gas Colombia
  • Regulacion en el sector de gas natural
  • Regulación Y Competencia En El Sector Del Gas Natural En España. Balance Y Propuestas De Reforma
  • Aprendizaje Basado en Problemas- Gases de Efecto Invernadero: Sector Edificios
  • El Caso: La Regulación Técnica En El Sector Del Gas
  • Gases
  • Gases

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS