Els nous requeriments professionals

Páginas: 15 (3649 palabras) Publicado: 20 de octubre de 2013
Navegació per Internet
1. Anuncis amb trets definitoris de prototip professional actual, segons Boterf.
Pàgina web: Infojobs
Descripció de l’anunci: Enginyer de telecomunicacions, no cal experiència per treballar a l’àrea de Consultoria, en la qual es dedicarà a l’assessorament empresarial i a l’aplicació de les noves tecnologies als processos de negoci.
Enumeració dels tretscaracterístics del prototip de professional:
Saber actuar i reaccionar amb pertinència: Es demana que es tingui capacitat per treballar de manera creativa i analítica, en un ambient en el que prima la resolució de problemes. Per tant, és necessari saber què cal fer, anar més enllà del que està prescrit (cada problema és diferent i s’han de solucionar), saber triar amb urgència (és necessari donar una respostaràpida als problemes que es plantegen). També es demanen bones habilitats de comunicació interpersonal, la qual cosa serà necessària per poder arbitrar, negociar, tallar.
Saber combinar els recursos i mobilitzar-los en el coneixement: S’especifica que s’han de concebre els processos de negoci i gestionar-los utilitzant solucions de negoci que estan en el mercat, per tant s’ha de saber treurepartit dels recursos incorporats, coneixements... i dels recursos de l’entorn (solucions que ja estan al mercat).
Saber transferir: Com ja he dit s’han d’utilitzar solucions que ja estan al mercat, per tant és important saber memoritzar múltiples situacions i solucions tipus, per poder-les utilitzar futurament. En l’anunci s’especifica que s’hauran de definir plans estratègics, programes detransformació de negocis, redissenys organitzatius i reenginieries en els diversos sectors de l’economia i àrees funcionals, per tant s’han d’utilitzar els metaconeixements per modelitzar.
Saber comprometre’s: Com ja he dit anteriorment es demana que es tingui capacitat per treballar en un ambient en el que prima la resolució de problemes, per tant és important saber utilitzar la subjectivitat i córrerriscos.
Pàgina web: Infoempleo
Descripció de l’anunci: Es requereix assessor per a la representació i captació de clients per a una important promoció a nivell nacional.
Enumeració dels trets característics del prototip professional:
Saber actuar i reaccionar amb pertinència: Es demana que es tingui capacitat d’oferir una solució adequada a les necessitats del client, per tant és importantque sàpiga triar i encadenar les accions segons la finalitat.
Saber combinar els recursos i mobilitzar-los en el coneixement: S’especifica que s’han de tenir grans habilitats de conversació i d’una manera professional i saber preguntar i escoltar al client. Per tant s’ha de treure partir dels recursos incorporats (habilitats de conversa) i dels recursos de l’entorn (informació que ens dóna elclient i treball en equip).
Saber comprometre’s: Es demana una excel·lent actitud i ganes de tenir èxit. A més amés és important saber utilitzar la seva subjectivitat per donar una resposta adequada en funció del que li explica el client.
Pàgina web: Infolancer
Descripció de l’anunci: Es busca persona per realitzar campanyes promocionals dels productes de la companyia, per investigar el mercat,visitar a les empreses per negociar i tancar pressupostos, elaboració d’informes...
Enumeració dels trets característics del prototip professional:
Saber actuar i reaccionar amb pertinència: una de les competències que es demana és la de negociació. A més a mes s’ha de saber encadenar les accions, és a dir, concertar visites, preparar el què es dirà, negociar... s’ha de tenir capacitat perorganitzar-se i planificar.
Saber combinar els recursos i mobilitzar-los en un context: es demana pensament estratègic.
Saber comprometre’s: També es requereix ser una persona amb iniciativa, per tant s’ha de saber emprendre i córrer riscos.
2. Accepcions dels termes competències i habilitats que hi ha a Internet.
Pàgina web
URL
http://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncies_b%C3%A0siques...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Que són els nous mitjans?
  • Els nous usos del castanyer
  • Nouse
  • Nouse
  • El Nous
  • nouse
  • Belt Requeriments
  • Possessive nous

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS