empieza..

Páginas: 4 (822 palabras) Publicado: 29 de octubre de 2014
3 ESO T-1

3 ESO

T-1

1/2

IES La Moreria 2014-2015
Exercicis El mètode científic, unitats, magnituds, la mesura

Mètode científic
1- Un investigador va estudiar la relació entre lamassa i la T en els gasos. Va suposar que la relació entre ambdós
variables depenia de la forma del recipient, de la T, de la massa del gas i de la naturalesa del gas. Para comprovar-lo va
realitzar unasèrie d'experiències els resultats de les quals són:
Forma del recipient
T (ºC)
Massa del gas (g)
Cúbic
27
0,813
Cilíndric
27
0,813
Cilíndric
27
1,215
Cilíndric
27
0,813
Cilíndric150
1,215
De quins factors depen realment la constant de Boyle?

Naturalesa del gas
Hidrogen
Hidrogen
Hidrogen
Oxigen
Hidrogen

Ctt = PV (atm*L)
10,00
10,00
15,00
0,63
21,00Arredoniment, notació exponencial i xifres significatives
2- Converteix a metres les següents unitats de longitud:
a) 38 dam
b) 4,58 km
c) 6,07 µm
d) 128 cm

e) 95 hm

3- Expressa en notaciócientífica les següents quantitats :
a) 7 869 000 000 b) 0,00000047
c) 41000
e) 0,000000000000123 f) 25 000 000 000 000
g) 0,006492

f) 34 nm

g) 2340 mm

h) 580 dm

d) 28300
h) 0,00009932 =

4-Convertix a la notació habitual les següents quantitats:
-7
8
-3
b) 4,5612·10
c) 1,39·10
a) 2,45·10

4

d) 9,22·10

5- Multiplica per la unitat seguida de zeros i converteix en potènciesde 10:
2
4
-3
a) 45·10
b) 94500
·10
c) 87·10
3
-9
-6
23
e) 584,59·10
f) 45324,234·10 g) 0,00234·10 h) 0.0000002673·10
6- Subratlla les xifres significatives de les quantitats següents:a) 201 cm
b) 0,525 kg
c) 201,5 cm
e) 3,050 m
f) 5400 m
g) 1000

-5

d) 8300·10

d) 0,025 m

7- Arredoneix les següents xifres , deixant només dos decimals:
a) 5, 4321
b) 45,245
c)32,66812

d) 298,6152

Magnituds i unitats
8- Què és una magnitud? Posa exemples de tres magnituds i tres propietats que no ho siguen.
9- Di quines de les següents propietats son magnituds:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Empieza por ti
  • empiezo
  • Empiezo
  • Apenas Empieza
  • Amor empieza con "A"
  • A qui empieza
  • Cambio Empieza
  • Hoy empieza

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS