Espècies Bacterianes 15 16

Páginas: 9 (2042 palabras) Publicado: 6 de octubre de 2015
ESPÈCIES
BACTERIANES

BACILS GRAMPOSITIUS
o Corynebacterium:
• Generalment Anaeròbics facultatius; també aerobis.
• Pleomòrfics. Rectes, corbats o en forma de massa (mazo) o bastó.Catalasa positius.
No mòbils. No esporulats.
Sapròfits
Flora normal de la pell i mucoses.
Patogen en estat d’immunosupressió
Susceptible a la majoria de medicaments (penicilinas,tetraciclines,cloamfènics, quinolones,...)

BACILS GRAMPOSITIUS


Corynebacterium diphteriae:
• Bacteri amb poca capacitat d’invasió: es pot donar en nens i adults
amb disminució de la immunitat.
• Produeix una toxina (necrosa teixits) que causa la difteria respiratoria:
Resposta local inflamatòria al coll (pseudomembrana obstructiva que
dificulta la respiració i provoca mort per asfixia); la toxina pot acabar
afectantronyons, cor, cervell i nervis.
• També pot produir faringitis i endocarditis* (pròtesi o catèters) i diifetria
cutània (úlceres cròniques a la pell)
• Reservori: únicament l’home
• Vies d’entrada: tracte respiratori superior / *
• Vies transmissió: aerosols respiratoris / contatcte cutani

BACILS GRAMPOSITIUS
o Bacillus:
• Aerobis.
• Mòbils.
• Esporulats.
• Alguns produeixen espores moltresistents a la calor:
utilitzades per “testar” processos d'esterilització.
• Distribuïts per la natura.
• No causen malalties o infeccions (excepcions).

BACILS GRAMPOSITIUS
• Bacillus anthracis:
• Forma espores resistents.
• No mòbil.
• Catalasapositiu.
• Molt patogen i contagiós.
• Causa la malaltia del carbunco = antrax (freqüent a Àsia, Orient
Mitjà i Àfrica)
• Les formes virulentes del bacil:
–tenen càpsula
– Contenen plàsmid que codifica 2 potents exotoxines:
» Acumulació de líquids
» necrosi
• Pot produir epidèmies. Sense tractament. 20% mortalitat
• Vies transmissió: oral, per femtes, respiratòria

BACILS GRAMPOSITIUS
• Bacillus cereus:

Aerobi o anaerobi facultatiu.
Produeix una enterotoxina quan s’estableix als aliments.
Causa infeccions alimentaries: resistent al procés decocció.
Símptomes:
– Diarreics: diarrea aguda aquosa i dolors abdominals,
– Emètics : nàusees i vòmits

BACILS GRAMPOSITIUS
o Clostridium:
• Anaerobi
(cal sospitar infeccions per anaerobis quan les ferides fan mala olor, en
presència d’abscessos,teixits necròtics o en ferides o mossegades
d’animals).
• Esporulat.
• Preferentment es troba al sòl i a la pols.
• Generalment mòbils.
• Flora habitualdel tracte digestiu. Patogen oportunista

BACILS GRAMPOSITIUS

• Clostridium perfrigens:
• Anaerobi. Produeix gran quantitat de toxines que destrueixen
ràpidament teixits.
• Tenen càpsula.
• Causant de la “gangrena gasosa” (infecció molt greu en ferides
traumàtiques o quirúrgiques,amb necrosi i producció de gas).
• Organisme ubicu (sòl aigua, animals-humans)
• El més aillat en els nostreshospitals
• Pot produïr intoxicacions alimentaries (per menjar poc cuit):
vòmits i diarrees
• Tractament: no hi ha vacuna ni tractament específic. S’ha de
desbridar i netejar ferides

BACILS GRAMPOSITIUS
• Clostridium tetani:
• Anaerobi, esporogen
• Produeix la malaltia del Tètanus (greu)
• Viu a l’intestí d’animals i humans
• Contaminació a través de la femta.
• La toxina que produeix, afecta al SNC iprovoca espasmes musculars
que afecten la respiració; paràlisi rigidesa
• Tractament : vacunació amb el toxoide

BACILS GRAMPOSITIUS
• Clostridium botulinum:
• Anaerobi. Esporogen. Mòbil (flagels)
• Produeix la toxina botulínica (elaborada pel microorganisme en un
aliment): origina intoxicacions alimentàries (principalment a partir de
conserves)
• Causant del Botulisme : la toxina provoca paràlisimuscular flàccida
aguda (mort per insuficiència respiratòria); també se li dona usos
terapèutics
• Via de transmissió: oral

BACILS GRAMPOSITIUS

• Clostridium difficile:
• Anaeròbic estricte. Esporulats.
• Forma part de la flora intestinal normal
• Localització: a l’intestí de moltes persones sanes, l’administració
extensa d’antibiòtics alteren l’equilibri normal de microorganismes i fa
que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ¿Qué Es Una Especie Bacteriana?
  • Ambiente Cap. 15 Y 16
  • Actividad 14 15 Y 16
  • Capitulo 15, 16 la íliada
  • Renacimiento siglo 15 16
  • CALENDARIO ESCOLAR 15 16
  • Repaso I 15 16
  • 15 y 16 de Septiembre

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS