Espanol

Páginas: 29 (7037 palabras) Publicado: 30 de marzo de 2011
Ă E IV ŢI T C RA LE NST O M DE

INTRODUCERE
Schimbările survenite în ultimii ani în societatea românească au deschis drum unor oportunităţi extraordinare de lărgire a orizonturilor sociale, culturale şi economice. Pentru a putea exploata aceste posibilităţi, este foarte importantă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. După cum se poate cu uşurinţă observa, în domeniulturismului şi al culturii, al relaţiilor economice şi politice internaţionale, cunoaşterea limbii spaniole, una dintre cele mai răspândite de pe glob, se dovedeşte din ce în ce mai utilă. Din acest motiv, în multe ţări limba spaniolă se predă încă de la nivelul ciclului primar de studiu. Iată de ce Institutul EUROCOR vă propune să vă aprofundaţi cunoştinţele de limbă spaniolă venind în întâmpinareadorinţelor dumneavoastră cu un curs de Limba spaniolă nivel intermediar. Metoda introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vest-europene şi în Statele Unite, datorită accesibilităţii şi atractivităţii prezentării. Cu eforturi relativ mici, se pot obţine în scurt timp rezultate uimitoare. Este suficient să învăţaţi zilnic câte 15 minute, fără a parcurge mai mult de o jumătate delecţie în acest timp. Esenţiale în asimilarea cunoştinţelor sunt sistematizările şi evaluările periodice, care vă dau posibilitatea de a progresa fără probleme. Cursul de Limba spaniolă nivel intermediar se compune din 40 de lecţii, grupate în 20 de caiete. Patru dintre aceste caiete, prevăzute sistematic pe parcursul studiului, cuprind doar exerciţii, ele constituind un material foarte util pentruevaluarea periodică a modului în care a fost asimilată materia. De asemenea, fiecare caiet de curs este însoţit în mod opţional de o casetă sau CD audio ce conţin înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. Aceste înregistrări au un rol foarte important în deprinderea şi perfecţionarea pronunţiei, fiind realizate cu participarea unor vorbitori nativi de limba spaniolă. Fiecare lecţietratează un anumit domeniu de interes, tematica acestui curs acoperind o multitudine de aspecte ce pot fi întâlnite în viaţa cotidiană. O lecţie cuprinde două părţi; la începutul fiecărei părţi a lecţiei se află câteva exerciţii de recapitulare a materiei învăţate în lecţiile corespondente din cursul de Limba spaniolă pentru începători, apoi este prezentat noul vocabular pentru domeniul pe care îlvizează lecţia şi vă sunt propuse o serie de exerciţii care vă ajută să îl reţineţi mai uşor. Pentru o mai bună fixare, cuvintele şi expresiile noi sunt introduse în scurte texte sau dialoguri. Lecţia cuprinde, de asemenea, secţiuni de prezentare teoretică a unor importante aspecte gramaticale şi exerciţii corespunzătoare. A doua parte din cea de-a doua lecţie a caietului nu introduce elemente noi degramatică sau vocabular, ci este dedicată verificării cunoştinţelor însuşite în caietul respectiv. La sfârşitul fiecărei lecţii se află o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care o puteţi rezolva pe un formular special ataşat, trimiţând-o apoi spre corectare profesorului personal. Faptul că a fost acordată o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa la sfârşitul fiecăruicaiet a unui vocabular sintetic al cuvintelor şi expresiilor nou introduse.

Lecţie demonstrativă

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din lecţiile acestui curs, conţinând secţiuni teoretice,exemple şi exerciţii, un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. Pentru a vă uşura învăţarea, pe marginea fiecărei pagini sau în interiorul acestora au fost plasate anumite simboluri, care vor prezenta exerciţiile sau noţiunile de gramatică ori vocabular introduse, pentru a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Español
  • Español
  • Español
  • Español
  • Espanol
  • Español
  • Español
  • Español

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS