Estadistica

Páginas: 3 (562 palabras) Publicado: 1 de abril de 2011
4t. Lliurement d’estadística.

Xavi Port
Susana Felip
Eva M. López
4t. Lliurament d’estadística.

1)a) Feu una estadística descriptiva adient de les variables valoració del ferm i lavaloració del mobiliari. Elimineu els valors atípics si n’hi ha, només els més extrems.

VALORACIÓ FERM

[pic]
[pic]
VALORACIÓ MOBILIARI

[pic]

[pic]

b) Amb un risc de l’1%, podem dir quelcomsobre si les puntuacions mitjanes
poblacionals són d’aprovat o de suspès? (entenem que en una escala d’1 a 5 punts
l’aprovat és a partir de 3 punts). Feu els contrastos d’hipòtesis adients amb l’SPSS.VALORACIÓ FERM
[pic]

VALORACIÓ MOBILIARI

[pic]

2) Seleccioneu les persones que han estat enquestades al tram de la via que va de Girona a Sant Feliu de Guíxols. Tot seguit.
a) Amb l’ajutd’un contrast d’hipòtesis fet amb l’SPSS i amb un risc del 10%, què li
podem dir a algú que afirma que el 40% de la població ha recorregut almenys en part el tram que va de Girona a Olot?

-Primerament hem reduït la mostra a nomes aquells enquestats en la zona de Girona-Sant Feliu. Seguidament, em transformat la variable Girona-Olot en una proporció de 1 -> han recorregut al menys en partel tram; 0 -> coneixent o desconeixen el tram Girona Olot.

[pic]

[pic]

b) Feu amb l’SPSS una taula de freqüències del coneixement del tram de la via que va de Girona a Olot. Usant només lainformació d’aquesta taula, amb l’ajut de la calculadora repetiu el contrast anterior.

[pic]

3) Com és la relació entre l’ús de restaurant i la durada en temps del recorregut? Es pot extrapolaral conjunt de la població? (amb l’SPSS)

Us de restaurant (qualitativa) Durada del recorregut (qualitativa).
[pic]

ATENCIÓ! Si ens fixem en les freqüències esperades podem veure com trobem valorsinferiors a 5 tant en “De mig dia a 1 dia” com a “Més d’un dia” per tant procedirem a ajuntar les dues variables.

[pic]
[pic]
[pic]
La mostra ens indica que hi ha una lleu relació entre ús...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadisticas
  • Estadistica
  • Estadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS