Estructura De

Páginas: 7 (1527 palabras) Publicado: 15 de abril de 2012
Estructura de Xarxes de Computadors PAC1 — Prova d’avaluació continuada

Enunciat
Exercici 1 (25 %)
1) El següent bolcat mostra una traça d’una connexió TCP. El primer valor és un nombre que s’ha afegit a cada línia, i el segon valor representa l’hora de captura del segment (segons el format hora:minut:segon):
1. 17:23:05.711134 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 1 win 32120 2.17:23:05.711314 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: P 1:93(92) ack 1 win 32120 3. 17:23:05.710000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 1:213(212) ack 93 win 32120 4. 17:23:05.714023 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 213 win 31908 5. 17:23:05.710000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 213:1661(1448) ack 93 win 32120 6. 17:23:05.720024 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 1661 win 32120 7. 17:23:08.700000 10.2.0.1.80 >10.1.0.3.1059: P 1:213(212) ack 93 win 32120 8. 17:23:08.709464 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 1661 win 32120 9. ........................................................ 10. 17:23:24.690000 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 26277 win 31856 11. 17:23:24.698408 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 26277:27725(1448) ack 1 win 32120 12. 17:23:24.700000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 27725:29173(1448) ack 1 win32120 13. 17:23:24.700000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 30621:32069(1448) ack 1 win 32120 14. 17:23:24.700000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 32069:33517(1448) ack 1 win 32120 15. 17:23:24.709370 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 29173 win 31856 16. 17:23:24.710000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 33517:34965(1448) ack 1 win 32120 17. 17:23:24.710000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 34965:36413(1448)ack 1 win 32120 18. 17:23:24.710000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 36413:37861(1448) ack 1 win 32120 19. 17:23:24.714948 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 29173 win 31856 20. 17:23:24.716178 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 29173 win 31856 21. 17:23:24.717431 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 29173 win 31856 22. 17:23:24.720000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 29173:30621(1448) ack 1 win 32120 23. 17:23:24.720570 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 37861 win 27512 24. 17:23:24.720000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 37861:39309(1448) ack 1 win 32120 25. ....................................................... 26. 17:25:50.390000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: FP 499773:500213(440) ack 1 win 32120 27. 17:25:50.394193 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 493981 win 31856 28. 17:25:51.15000010.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: P 493981:495429(1448) ack 1 win 32120 29. 17:25:51.158173 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: . ack 500214 win 27512 30. 17:25:51.158553 10.1.0.3.1059 > 10.2.0.1.80: F 93:93(0) ack 500214 win 31856 31. 17:25:51.150000 10.2.0.1.80 > 10.1.0.3.1059: . ack 94 win 32120

Les línies 9 i 25 indiquen diferents parts de la traça no representades. a) Indica quina és l’adreça IP delclient i del servidor. Adreça client 10.1.0.3 ja que te un port efímer (assignat pel S.0.), obert per un client http (1059) Adreça servidor 10.2.0.1 ja que te un port ben conegut (80 connexió http) b) Qui fa de primari i qui de secundari Envia informació (primari) el terminal amb el port ben conegut, es a dir el servidor. El secundari és el client. Això te sentit en una connexió http on el clientdemana la descarrega d’una pàgina web. c) Dedueix on s’ha capturat la traça: Client o servidor (justifica la resposta) Aquest punt acostuma a ser difícil si no hi han pèrdues… Esta clar que veiem una discontinuïtat en el flux de dades entre les línies de dades 12 i 13. En concret s’observa la pèrdua del segment 29173: 30621. Això només és possible si s’ha capturat la traça al client, es a dir, elsegment s’ha perdut viatjant del servidor al client. d) Estima quan val, com a mínim, la finestra de transmissió del primari en l’instant corresponent a la línia 9. Al punt 9 la finestra de transmissió es major o igual que: wnd =33517 - 26277 = 7240 bytes/1448 (= 5 segments = 5 MSS) e) Indica quants datagrames podem deduir que s’han perdut i indica el seu número de seqüència. A la vista de la traça,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estructura
  • Estructura
  • Estructura
  • Estructuras
  • Estructuras
  • Estructuras
  • Estructuras
  • Estructuras

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS